Fredag formiddag presenterte olje- og energiminister Tina Bru og statsminister Erna Solberg regjeringens energimelding. Det er som julaften og bursdag på samme tid for norske energiprodusenter som venter i spenning på om de får det de ønsker seg eller ikke.

I meldingen gjør regjeringen det klart at Norges posisjon som energinasjon skal videreutvikles gjennom satsinger på nye næringer, som hydrogen og havvind, styrking av strømnettet og en fremtidsrettet olje- og gassnæring med lave utslipp.

– Nå skjer det grønne skiftet. Skiftet går raskere enn de fleste har forventet, og medfører økende behov for kraft flere steder i landet som følge av konkrete planer om for eksempel batterifabrikker og hydrogenproduksjon, sier Tina Bru i meldingen.

Satser mer på hydrogen

Da regjeringen i fjor la frem sin hydrogenstrategi fikk den kritikk både fra politisk hold og fra næringslivsaktører. Tidligere i år varslet regjeringen at den ville doble satsingen på hydrogen til 200 millioner kroner i revidert budsjett. Nå åpnes det for ytterligere satsing.

Frem mot 2025 foreslår regjeringen å legge til rette for at det i samarbeid med private aktører kan etableres fem hydrogenknutepunkter for maritim transport, etableres ett til to industriprosjekter med tilhørende produksjonsanlegg for hydrogen, og etableres fem til ti pilotprosjekter for utvikling og demonstrasjon av nye og mer kostnadseffektive hydrogenløsninger og teknologier, ifølge fredagens melding.

I tillegg vil regjeringen styrke forskning, utvikling og demonstrasjon av nye hydrogenløsninger og -teknologier med sterk næringslivsrelevans gjennom å opprette et eget forskningssenter (FME) innen hydrogen og ammoniakk. Regjeringen varslet også i revidert nasjonalbudsjett at det bevilges ytterligere 100 millioner kroner til hydrogensatsingen, inkludert midler til opprettelse av et slikt forskningssenter.

– Dette er fornuftig og fint, sier Terje Mikalsen om fredagens melding.

Han er styremedlem og en av initiativtagerne til hydrogenselskapet Hydrogenpro.

– Men det er viktig at regjeringen sørger for at det er nok strøm siden denne produksjonen er veldig strømkrevende, sier han.

Kjell Inge Røkkes hydrogensatsing Aker Clean Hydrogen stiger over to prosent etter at meldingen ble lagt frem. Hydrogenselskapet Nel stiger over én prosent etter at meldingen ble lagt frem.

Nytt samarbeid

Statsminister Erna Solberg trekker også frem et nytt samarbeid mellom Norges forskningsråd, Enova, Gassnova og Innovasjon Norge som har fått navnet Heilo.

Dette samarbeidet skal bidra til bedre samkjøring og koordinering av aktørenes virkemidler og aktiviteter på området.

«Samarbeidet vil tydeliggjøre omfanget og beskrivelse av ulike typer hydrogenprosjekter som løpende er blitt støttet av aktørene de seneste årene, aktuelle nyhetssaker og oversikt over alle relevante støttetilbud», heter det i meldingen.

Vil elektrifisere fra land

DN kunne allerede torsdag rapportere at regjeringen blant annet vil elektrifisere norsk sokkel med kraft fra land.

– Energidebatt har alltid vært konfliktfylt, og det kommer vi ikke til å unngå. Men vi må ha en felles virkelighetsforståelse i bunn. I denne meldingen ligger det fakta og beskrivelser av kraftproduksjonen i dag og de beste analysene for fremtiden. Dette skal være en grunnplanke for videre diskusjoner, sa olje- og energiminister Tina Bru da.

DN skrev om flere av konklusjonene i meldingen som blant annet innebærer at regjeringen vil:

  • Gjennomføre klimaplanen og gjennomføre de modne kraft fra land- prosjektene
  • De modne prosjektene som er i planleggingsfasen er Troll B, troll C, Oseberg Feltsenter, Oseberg Sør, Sleipner Øst og Melkøya landanlegg. Det er også tatt investeringsbeslutninger for Sleipner Øst, Troll B og C.
  • Nedsette et hurtigarbeidende ekspertutvalg som skal se på hvordan strømnettet kan bygges ut raskere og forbedres. Enova-sjef Nils Kristian Nakstad er utvalgsleder.
  • Regjeringen legger frem et veikart for hydrogensatsingen. Her tallfester de ambisjoner for maritim sektor, industrien og for nye pilotprosjekter.
  • Dagens oljepolitikk ligger fast. Nye konsesjoner vil deles ut, og oljefelt skal åpnes også fremover.
  • Etablere en plan hvor man måler og synliggjør fremdrift i selskapenes arbeid med å redusere utslipp fra norsk olje- og gassproduksjon
  • På havvind ønsker regjeringen at bunnfast havvind på Sørlig Nordsjø II skal bygges uten støtte og aktørene skal by på områder gjennom en auksjon. Flytende havvind på Utsira Nord kan få støtte fra Enova.
  • Realisere målet om ti TWh energieffektivisering i eksisterende bygg innen 2030

-(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.