I takt med at strømprisene i sommer flere ganger har nådd skyhøye nivåer sist sett i vinter, har trykket på regjeringen for å komme med kompenserende tiltak tiltatt i bredde og styrke.

Nå krever Naturressurskommunene, KS, Industri Energi, Fellesforbundet og Norsk Industri at regjeringen treffer tiltak umiddelbart for både privatkunder og bedrifter. Samtidig kaller olje- og energiminister Terje Aasland inn opposisjonspartiene til et krisemøte mandag om situasjonen i kraftmarkedet. I Aftenposten sier Aasland at det snart kommer et nytt regelverk for å begrense krafteksporten.

Bred industrifront

De mektige LO-forbundene Industri Energi og Fellesforbundet hadde allerede gått ut med krav til statsminister Jonas Gahr Støre tidligere denne uken om at det innføres makspris på strøm innen høstens statsbudsjett. Nå får de med seg en stor gruppe kommuner og den største organisasjonen for industribedrifter, og krever tiltak med én gang.

«Det er et stort tankekors at energilandet Norge for tiden har en kraftforsyning som er ute av kontroll, med ekstreme kraftpriser til husholdninger og næringsliv, og med prisforskjeller fra nord til sør og fra øst til vest vi aldri har sett maken til. Vår vannkraft har vært og må videreføres som et grunnleggende gode for vanlige folk, for kommuner og distrikter og som et landsdekkende konkurransefortrinn for næringslivet,» skriver organisasjonene i en felles uttalelse fredag ettermiddag.

Frode Alfheim er forbundsleder for fagforbundet Industri Energi.
Frode Alfheim er forbundsleder for fagforbundet Industri Energi. (Foto: Gorm K. Gaare)

Regjeringen gikk tidligere i sommer inn for å øke strømstøtten – den mener organisasjonene bør dekke 100 prosent av strømpriser over 70 øre per kilowattime. Det vil i praksis tilsvare makspris for konsumentene, en av to varianter Støre tidligere har gått ut og sagt regjeringen vurderer.

Organisasjonene ber også regjeringen vedta en støtteordning til utsatte bedrifter, noe en rekke andre europeiske land har innført allerede.

«Ordningen bør ha som siktemål å avhjelpe bedriftenes ekstreme strømkostnader, men likevel slik at også bedriftene beholder nødvendige incentiver til energisparing. Ordningen bør innføres som strakstiltak, være av midlertidig karakter og ha et dynamisk innhold, avhengig av prisutviklingen på elektrisk kraft,» skriver organisasjonene.

«Vi vil på det sterkeste oppfordre regjeringen til straks å ta i bruk de nødvendige virkemidler for å avbøte de alvorlige og uforutsette økonomiske utfordringer vårt næringsliv er utsatt for av omstendigheter og hendelser langt utenfor deres kontroll.»

Innkaller stortingspartiene

Tidligere fredag kom det frem at energiministeren også hadde innkalt både regjerings- og opposisjonspartiene på Stortinget til et møte på mandag. Det var Aftenposten som skrev dette først, og DN har fått innsyn i brevet, der statsministeren selv inviterer en representant fra hvert parti til en «orientering om regjeringens arbeid med kraftsituasjonen» i regi av energiministeren.

«Situasjonen i det europeiske energisystemet og den norske kraftmarkedet er alvorlig. Regjeringen arbeider derfor med ulike tiltak for å avhjelpe konsekvensene av høye strømpriser og sikre god forsyningssikkerhet gjennom vinteren,» skriver Støre i brevet.

Orienteringen finner sted i Statsrådssalen på Stortinget mandag mellom 8:30 og 9:30.

Ifølge Aftenposten er målet med Aaslands innkalling å unngå hastevedtak i Stortinget som kan forsinke og kanskje ødelegge for løsninger som samler partene i arbeidslivet. Til avisen sier også Aasland fredag at det kommer nye regler for eksportbegrensninger på kraft i kritiske situasjoner, for å unngå rasjonering.

– Vi må begrense eksporten. Oppdraget med å se sammenhengen mellom magasinfylling og eksport, er straks klart til å overleveres Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), sier han til Aftenposten.

Torsdag ble det klart at opposisjonen som består av Høyre, Frp, SV, Venstre, Rødt og KrF, vil instruere regjeringen til å ta grep i strømkrisen. Opposisjonen mener regjeringen gjør for lite for å hindre økte strømpriser og tømte vannmagasin, og støtter en hasteinnkallelse av Stortinget for å instruere regjeringen i strømpolitikken.

Rødt vil ha ekstraordinært stortingsmøte

– Det er bra at regjeringen endelig kommer på banen. Høyre har vært tydelige på at strømstøtten må økes og at vi gjerne stiller i stortinget på kort varsel for å få dette vedtatt i tide, skriver Nikolai Astrup energipolitisk talsperson i Høyre i en melding til DN.

Hos Rødt er man imidlertid på vakt.

– Det er alltid hyggelig å møtes. Men om dette er et forsøk på å hindre Stortinget i å møtes er det en dårlig idé, sier nestleder Marie Sneve Martinussen.

– Regjeringen har dessverre vært kontinuerlig bakpå, og derfor bør statsråden redegjøre offentlig for Stortinget. Og Stortinget bør få muligheten til å fatte vedtak som forplikter regjeringen med en klar tidsfrist. Det gjelder både krav til produsentene om magasinfylling og å begrense eksport, og bedre ordninger for forbrukerne. Som makspris, legger hun til.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.