Onsdag formiddag la Energikommisjonen frem utredningen om Norges energibehov og kraftproduksjon, der mandatet blant annet har vært å vise hvordan energiproduksjon i årene som kommer kan sikre overskudd og rikelig tilgang på fornybar kraft.

Utvalget ble oppnevnt i februar i fjor, og ledes av tidligere direktør for Konkurransetilsynet, Lars Sørgard.

– Dagens planlagte utbygginger er av begrenset størrelse. Skal vi sikre kraftoverskudd i framtiden, må vi ha et taktskifte, sa leder Sørgard på en pressekonferanse der han presenterte funnene.

Økonom Lars Sørgard.
Økonom Lars Sørgard. (Foto: Hanna Kristin Hjardar)

«Alle muligheter»

Utvalget understreker at deres mandat kommer med et langsiktig perspektiv, men likevel er retningen allerede satt gjennom klimamål og og et ønske om oppbygging av ny, grønn industri.

Utvalget sier det er behov for en ny giv og at det må skje raskt. Forbruket må senkes gjennom en mer effektiv og fleksibel energibruk, samt investeringer i mange typer fornybar kraft for å få opp produksjonen.

– Vi er på vei inn i en ny tid som krever en omfattende omlegging av energisystemet, og vi har dårlig tid. Vi snakker ikke lenger om å øke takten. Vi må opp i et tempo vi ikke har sett før, heter det i starten av rapporten.

Kommisjonen mener videre det er behov for «klar politisk styring» i møte med det som beskrives som et dramatisk taktskifte i utbyggingen av fornybar kraftproduksjon, og en storstilt omstilling av sektoren. Det er nødvendig med skjerping og spissing av politikken for energieffektivisering, mener utvalget.

– Det er rom for handling, og det er behov for politisk styring. Vi trenger en strategisk orientering der vi lykkes å tenke helhetlig. Tiden er inne for vanskelige, og ikke minst viktige, veivalg, heter det videre.

Olje- og energidepartementet vil nå sende rapporten på offentlig høring, med frist 2. mai 2023.

– Energikommisjonen er tydelig på at mer kraft, mer nett og mer effektiv energibruk er løsningen på de langsiktige utfordringene vi står overfor i norsk kraftforsyning. Dette er en situasjonsforståelse regjeringen deler. Vi vil nå jobbe raskt for å vurdere tiltakene kommisjonen har foreslått, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Ikke overrasket

Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi, sier i en pressemelding at han ikke er overrasket over konklusjonene i rapporten.

– Energikommisjonen bekrefter det Industri Energi har sagt for døve ører i årevis: skal vi bruke mer strøm må vi produsere mer strøm. Nå som vi har fasiten på bordet er det bare for kraftselskapene å få spaden i jorda og for myndighetene å gjøre alt de kan for å tilrettelegge, sier han.

Fornybar Norge beskriver på sin side rapporten som en marsjordre til regjeringen.

Vi skulle gjerne sett enda mer konkrete tiltak, men politikerne har fått angitt en retning på hvordan de skal innrette politikken, slik at vi som skal bidra til å bygge all den strømmen landet trenger framover kan gjøre jobben vår. Vi ber ikke om penger, vi trenger ingen gulrøtter – vi trenger kun at politikken ikke står i veien, sier leder Åslaug Haga.

Elektrifisering av sokkelen

Et av de mest kraftkrevende tiltakene de neste årene er elektrifisering av olje- og gassplattformer, som i dag drives av gassturbiner.

I Hurdalsplattformen fastslår regjeringen at elektrifisering er nødvendig for at Norge skal kutte klimagassutslippene med 55 prosent innen 2030, og være klimanøytralt i 2050. Regjeringen mener også at elektrifiseringen av sokkelen i størst mulig grad skal skje med havvind eller annen fornybar strøm produsert på sokkelen.

Elektrifisering av sokkelen ble en het potet i norsk politikk i fjor, da blant andre Sp-topp Marit Arnstad tok til orde for å skyve på klimamålene fremfor å erstatte gassturbinene med strøm fra land. Høye strømpriser og fare for kraftunderskudd, er medvirkende faktorer til at flere har stilt seg mer kritiske det siste året.

Flere er også kritiske til om tiltaket har avgjørende betydning for klimagassutslipp globalt. Uten elektrifisering når ikke oljenæringen sine utslippskuttmål. Regjeringen har holdt fast ved dette siste faktumet det siste året, og understreket at tiltaket er nødvendig for å holde liv i oljenæringen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.