Equinor er 180.000 timer bak skjema med vedlikeholdet på Mongstad

Manglende vedlikehold på Mongstad-raffineriet er i Equinors egen granskningsrapport en av forklaringene på de alvorlige oljelekkasjene.

Publisert: Oppdatert:

Raffineriet på Mongstad er Norges suverent største. Equinor har store utfordringer med etterslep av vedlikeholdet på anlegget.
Raffineriet på Mongstad er Norges suverent største. Equinor har store utfordringer med etterslep av vedlikeholdet på anlegget. (Foto: Eivind Senneset)