Equinor har i flere uker jobbet med å snu alle stener i selskapet for å takle de de enorme konsekvensene av koronasmitten. Dette arbeidet er blitt ledet av Torgeir Rød.

- Vi har hatt et internt prosjekt og jobbet i alle forretningsområdene.