Statsminister Jonas Gahr Støre tok torsdag morgen imot toppene i Norges tre største olje- og gasselskaper – Equinor, Aker BP og Vår Energi – for å diskutere energikrisen i Europa og spesielt situasjonen i gassmarkedet.

Norge spiller en nøkkelrolle i Europas energiforsyning som kontinentets største gassleverandør etter at Russland har strupt sin eksport, og det har den siste tiden vært hyppig dialog mellom regjeringen og europeiske myndigheter om hva Norge kan bidra med utover å maksimere produksjonen.

– Det er et stort ansvar for både selskaper og myndigheter, sa Støre til pressen etter møtet.

– Det er i Norges interesse at disse markedene stabiliseres.

På agendaen sto blant annet muligheten for mer langsiktige kontrakter med fastprisavtaler, et tiltak som norske myndigheter har luftet som en mulig løsning samtidig som de har forkastet en ren rabatt, blant annet fordi det er selskapene selv som inngår salgsavtaler, ikke staten.

– Veldig alvorlig situasjon

Aker BP-styreleder Øyvind Eriksen uttalte på vei ut av møtet at selskapet mer enn gjerne inngår langsiktige gassavtaler, men at problemet er at det innebærer stor risiko for kjøperne per i dag.

Akers Øyvind Eriksen på vei ut fra Statsministerens konto etter møtet med statsminister Jonas Gahr Støre og olje- og energiminister Terje Lien Aasland.
Akers Øyvind Eriksen på vei ut fra Statsministerens konto etter møtet med statsminister Jonas Gahr Støre og olje- og energiminister Terje Lien Aasland. (Foto: Per Thrana)

– Aker BP ønsker å inngå langsiktige kontrakter. Spørsmålet er hvem er motpart? For på dagens prisnivå er det en for stor risiko å ta for de fleste privataktører. Så det blir dels et spørsmål om prismekanisme, og dels et spørsmål om hvordan stater og selskaper kan samarbeide for å løse denne veldig, veldig alvorlige situasjonen, sier han til journalistene utenfor Statsministerens kontor.

Støre gjentok dette poenget:

– Selskapene sier de er åpne for det, men det er fortsatt uklart om de har mottagere på den andre siden som har tryggheten til inngå det.

Oljeministeren sa at selskapene hadde tatt opp behov for «garantier» og «risikoavlastning» for kjøperne. Statsministeren utelukker ikke at myndighetene vil måtte involvere seg – uten at han går nærmere inn på hvorvidt det kan være norske eller europeiske myndigheter, eller begge deler.

– Energi er et tema som har sterke politiske koblinger. Derfor er det viktig at statene er med og tett på. Og hvis det er roller som stater kan ha som bidrar til det, så vil ikke Norge lukke døren for det.

– Dette er krevende forhandlinger opp mot hva som skal være prisen nå og i årene som kommer, og opp mot en veldig stor usikkerhet i energimarkedene. Tidligere var langsiktige kontrakter normen, så ble det brutt opp med veldig kortsiktige, nå er det igjen interesse for det. Men det krever trygghet blant de som forhandler, og det krever også at statene er i kontakt med selskapene, antageligvis. Derfor er dette i en tidlig fase.

Eriksen sa seg imidlertid optimistisk med tanke på at flere slike kontrakter vil komme på plass.

– Det er en dialog vi har foran oss. Og den dialogen er dels blant private bedrifter, men vil også involvere regjeringer, for den oppgaven er så stor, så komplisert, at ikke en enkeltaktør løser den alene.

På møtet deltok både Støre og olje- og energiminister Terje Aasland. Equinor var representert av blant andre konserndirektør for markedsføring, midtstrøm og prosessering Irene Rummelhoff. Fra Aker BP stilte både styreleder Eriksen og administrerende direktør Karl Johnny Hersvik, mens Vår Energi stilte med administrerende direktør Torger Rød.

– Det var et godt, interessant møte, sa Rød, som ikke ville gå inn på detaljene rundt gass-salg.

Rummelhoff og resten av Equinor-delegasjonen snakket ikke med pressen på vei ut.

Torger Rød i Vår Energi.
Torger Rød i Vår Energi. (Foto: Per Thrana)
Konserndirektør i Equinor Irene Rummelhoff på vei ut fra Statsministerens konto etter møtet med statsminister Jonas Gahr Støre og olje- og energiminister Terje Lien Aasland. Til venstre Stein Hernes.
Konserndirektør i Equinor Irene Rummelhoff på vei ut fra Statsministerens konto etter møtet med statsminister Jonas Gahr Støre og olje- og energiminister Terje Lien Aasland. Til venstre Stein Hernes. (Foto: Per Thrana)

På onsdag understreket Equinors finansdirektør Ulrica Fearn at alle kortsiktige tiltak er opp til politiske myndigheter å vedta, men at de må veies nøye så man ikke tukler for mye med markedet på lang sikt. Hun understreket også at langsiktige avtaler har risiko knyttet til seg.

Hektisk aktivitet

De siste ukene har det vært hektisk politisk aktivitet i EU for å komme frem til tiltak som kan dempe effektene av den dype energikrisen Europa går gjennom. Presset på Norge har samtidig økt. Med rekordinntektene landet nå får takket være skyhøye gasspriser, er det flere stemmer, både i Europa og her hjemme, som har tatt til orde for at Norge skal bidra mer. Forrige uke kom det frem at mange EU-land ville ha et generelt pristak på gass, altså ikke bare den russiske men også volumene fra andre land, som Norge.

Dette forslaget ble imidlertid ikke lagt frem av Europakommisjonens president Ursula von der Leyen da hun la frem en pakke med forslag onsdag, og flere medier har skrevet at det er mindre sannsynlig nå at dette kommer. Norske myndigheter med Støre i spissen har uttalt seg svært skeptisk til tiltaket, som de mener kan få negative konsekvenser for EUs tilgang til gass.

I stedet skal Norge og EU sette opp en arbeidsgruppe som skal diskutere tiltak, kom det frem onsdag. Støre understreker at et pristak ikke virker å være aktuelt lenger.

– Mitt inntrykk er at det er ikke nå en vei som de går videre med, sier han torsdag.

– Ekstra ansvar

Regjeringen har en god stund luftet ideen om mer langsiktige kontrakter til faste priser, som vil sørge for at europeiske kjøpere får lavere priser enn markedsprisen på kort sikt, men også må tåle risikoen for å betale høyere enn markedspris i fremtiden.

DN skrev forrige helg at norske diplomater er bekymret for Norges omdømme i Europa på grunn av de store inntektene landet har i den akutte krisesituasjonen som utspiller seg nå, og at landet kan bli oppfattet som en krigsprofitør.

– Jeg opplever ikke at det er Norges omdømme, sier Støre, som legger til at europeiske beslutningstagere han er i kontakt med beskriver oss som en «stabil, forutsigbar, langsiktig leverandør.»

– Den situasjonen Norge er i, hvor vi er tryggere økonomisk enn mange andre, gir et ekstra ansvar, og det er vi bevisst.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.