Den 11. utgaven av Equinors årlige Energy Perspectives-rapport, der selskapet bretter ut forskjellige globale fremtidsscenarioer for energi og klima, kommer bare noen uker etter en annen rapport som har skapt store bølger.

Det internasjonale energibyrået IEA slapp forrige måned sitt første veikart til en klimanøytral verden i 2050, som byrået mener er vanskelig, men fortsatt mulig. Ett punkt har opptatt norsk oljeindustri spesielt: i IEAs scenario trengs det ingen nye olje- og gassfelt etter 2021.

Equinors sjeføkonom Eirik Wærness, som leder arbeidet med Energy Perspectives-rapporten, levner ikke IEAs visjon noen stor sjanse.

– Det er mulig å lage et slikt scenario, men det ligger noen ekstreme forutsetninger til grunn. Da skal det skje veldig mye de neste årene med fall i oljeetterspørselen på 40 prosent innen 2030. Det mener vi ikke er veldig sannsynlig, sier Wærness til DN.

I stedet har Equinor-rapporten et scenario som kalles «Rebalance.» Det er det eneste av de tre scenarioene i rapporten som fører til at Parisavtalen overholdes, men det går ikke så langt som til karbonnøytralitet i 2050.

En viktig forskjell er at et slikt scenario har plass til mer olje enn IEAs netto nullvisjon. Faktisk omtrent dobbelt så mye: der IEAs veikart ser for seg et dramatisk fall i oljeetterspørselen fra omtrent 90 millioner fat per dag i fjor til 24 millioner i 2050, legger «Rebalance» til grunn en etterspørsel på 46 millioner fat per dag.

Det er i tråd med kommentarene som er kommet fra ledende politikere i de største partiene og i oljeindustritopper i Norge de siste ukene, som mener det er plass til mer norsk olje også under Parisavtalen.

– Hvordan vil oljeprisen utvikle seg dersom Rebalance-scenarioet slår inn?

– Oljeprisen har de siste to årene variert fra 20 til over 70 dollar, og den vil trolig variere mye uansett scenario. I et Rebalance-scenario vil oljeprisen sannsynligvis bli klart lavere enn i dag, men det er umulig å spå hvor mye lavere, sier Wærness i Equinor.

– Ikke veldig sannsynlig

Men selv Rebalance-scenarioet er svært krevende, understreker Wærness.

– Ekstremt krevende. Og ikke veldig sannsynlig. Men det er faktisk en vei å gå. Det vil blant annet kreve en globalt koordinert innsats vi aldri har sett før i historien fra myndighetene i tillegg til innovasjon i mange næringer og endret adferd hos forbrukerne. Det krever at politikerne faktisk gjør noe drastisk med klimagassutslippene snarere enn bare å snakke om dem, sier han.

«Rebalance er en idealistisk verden ulik alt vi historisk har sett», heter det i rapporten.

I Rebalance nådde den samlede globale etterspørselen toppen i 2019 takket være rask og koordinert innstramning i klimapolitikken samt adferdsendringer etter koronapandemien. Med betydelig økt samarbeid mellom verdens nasjoner, som blant annet innebærer langt svakere økonomisk vekst i USA, Europa og industrialiserte land i Asia og ditto sterkere vekst i utviklingslandene, oppnås fire prosent reduksjon i CO2-utslippene hvert år frem til 2050. Samtidig som fossil energi faller bratt, er det kraftig vekst innen elektrifisering, vannkraft, atomkraft og solenergi og økt bruk av hydrogen som energibærer.

De to andre scenarioene er «Reform» og «Rivalry.» I Reform fortsetter verden som før med prioritering av kortsiktig økonomisk vekst fremfor langsiktige klimamål. Forbruket av fossile brennstoff går for sakte ned til at målene i Parisavtalen vil være mulige å nå.

Handelsbanken tar ut all olje og gass fra sine fond: – Det er veldig mange 50-60-år gamle menn i dobbeltspent blå blazer som snakker om bærekraft nå

I Rivalry-scenarioet går det meste galt. Oljeforbruket øker til 110 millioner fat per dag i 2045 og verden preges i økende grad av nasjonalisme og skepsis til eksperter. Klimaendringene blir ignorert.

«Det er mange indikasjoner på at verden risikerer å følge et slikt løp: handelskriger, antiglobalisme, forsømmelse av internasjonale institusjoner, sosial og politisk uro og regionale konflikter viser tegn til å eskalere», heter det i rapporten.

Rapporten er uavhengig av Equinors strategi og virksomhet. Wærness understreker at den heller ikke er et uttrykk for hvilken retning Equinor mener verden vil gå i. Rapporten er snarere et uttrykk for hvilke beslutninger verdens ledere må ta for å gjennomføre energiomstillingen fra fossilt til fornybart innenfor Parisavtalens mål om å begrense global oppvarming til godt under to grader over førindustrielt nivå.

– Det er umulig å si noe om hvilket scenario som er mest sannsynlig eller hvilket vi tror mest på, sier Wærness i Equinor.

– Reform-scenarioet viser hvilken retning verden er på vei nå. Men Rebalance er alternativet vi bør gå for for å nå klimamålene.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.