– Vi har hele tiden sagt at forutsetningen for økte investeringer i fornybar energi er tilgang til lønnsomme prosjekter. Vi har nå vunnet muligheten til å utvikle Dogger Bank og Empire Wind, som er i verdensklasse. Det gjør at vi kan bygge opp våre aktiviteter noe raskere enn planlagt, sier Eldar Sætre.

Sist uke var han blant annet i New York sammen med statsminister Erna Solberg (H) på en båttur på vei mot havstykket utenfor Long Island der selskapet skal investere tre milliarder dollar. Fredagen før vant Equinor kontrakten for Doggerbank i den britiske delen Nordsjøen til det som blir verdens største havvindutbygging.

– Nå ser dere hvorfor vi skiftet navn fra Statoil til Equinor, sa Eldar Sætre med Frihetsgudinnen bak seg.

Summen allerede høy

Equinor sa for et par år siden at de regnet med at 15–20 prosent av selskapets investeringer går til fornybar energi og lavkarbonløsninger i 2030. Og at i tidsrommet frem til da kunne komme til å investere i størrelsesorden 100 milliarder kroner i fornybar energi.

Hvis en nå summerer opp alle prosjektene, er det beløpet nådd. Empire Wind og Dogger Bank er store, industrielle prosjekter som vil kunne forsyne til sammen fem millioner husstander med fornybar energi. Equinors bruttoandel av investeringene i disse prosjektene vil være opp mot 80 milliarder kroner i perioden frem mot 2026.

I tillegg kommer investeringer i Hywind Tampen og andre prosjekter som kan komme til, og at selskapet allerede har investert over 20 milliarder kroner i produserende prosjekter. Alt dette innebærer en raskere oppbygging enn tidligere antatt i retning av 15–20 prosent innen 2030.

Ikke uten oljen

– Disse prosjektene vil endre Equinor for alltid. Vi blir et bredt energiselskap som både produserer olje og gass med stadig lavere utslipp, samtidig som vi bygger en tung industriell posisjon innenfor fornybar energi. Empire Wind og Dogger Bank gir stordriftsfordeler, og det at vi nå vokser raskere innenfor fornybar vil gjøre oss enda mer konkurransedyktig, sier Sætre.

Han understreker at det er selskapets kompetanse og kapital fra olje og gass som gjør at det nå lykkes innenfor havvind.

– Uten kompetansen og kapitalen fra dagens aktivitet, fra norsk og internasjonal virksomhet, ville vi ikke kunne satset som vi gjør på fornybar energi. For et bredt energiselskap som Equinor, er dagens aktivitet en nødvendig forutsetning for den omleggingen av verdens energisystemer som vi alle ser behovet for og ønsker, sier Sætre.

Flere store prosjekter

Equinor-sjefen venter at kostnadene vil fortsette å gå ned, og at det vil gi gode muligheter for verdiskaping.

– Vi har sikret oss posisjoner i noen av de mest attraktive områdene for havvind i verden, ikke minst på østkysten av USA. Her kan det komme flere store prosjekter, sier Sætre.

Empire Wind utenfor New York er bunnfaste turbiner, mens 80 prosent av vindressursene i verden ifølge Sætre gjør bunnfaste uaktuelle.

– Vi jobber nå for å realisere Hywind Tampen med flytende turbiner, og tror det kan bidra til å åpne nye muligheter for denne teknologien, sier han.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.