Et av Equinors mest profilerte havvindprosjekter er et gigantisk anlegg utenfor kysten av New York i USA. Her skal selskapet bygge ut en kapasitet på til sammen 3,3 gigawatt – nesten en tiendedel av Norges samlede vannkraftkapasitet.

Nå kommer det imidlertid frem at Equinor ber om utsatt frist fra amerikanske myndigheter for å sette produksjonen av ren kraft i gang.

I en søknad som er sendt til Federal Energy Regulatory Commission, ber Equinor om at fristen for oppstart blir skjøvet ut med halvannet år, fra juni 2025 til desember 2026.