Forrige uke kom Equinor og de andre oljeselskapene som eier olje- og gassfeltene Troll og Oseberg med storslåtte planer om en ny, gigantisk havvindpark utenfor Bergen som skal forsyne plattformene på disse feltene med strøm.

Som DN skrev da, var det store, ubesvarte spørsmål om hvilke rammevilkår et slikt prosjekt ville falle under, blant annet når det gjelder åpning av området for havvind, hvordan eventuelle tillatelser skal tildeles, og skatteregler.

Nå kommer de første signalene fra Olje- og energidepartementet.

– For tett timeplan

Den klare beskjeden er at det er havenergiloven som gjelder for Trollvind-prosjektet, og at det dermed er duket for en full prosess med åpning, utlysning og en konkurranseutsatt tildelingsrunde. Teknisk Ukeblad skrev først om denne avklaringen fra statssekretær Elisabeth Sæther på torsdag, og hun gjentar sine kommentarer i en epost fra departementet.

– Etter en eventuell åpningsbeslutning, må området lyses ut og det må gjennomføres en konkurranse om arealet, sier hun.

Sæther sier at det er for tidlig å slå fast hvorvidt denne prosessen kan gjøres innenfor tidsplanen til Equinor, som forrige uke la opp til en investeringsbeslutning neste år og produksjonsstart i 2027. Her er olje- og energiminister Terje Aasland, som DN snakket med på telefon fra Brussel torsdag ettermiddag, litt klarere:

Olje- og energiminister Terje Aasland
Olje- og energiminister Terje Aasland (Foto: Mikaela Berg)

– Det kan være en for tett timeplan, sier han.

– Det er veldig mye som skjer på energifeltet nå, og vi har folk som jobber med dette som også har veldig mange saker til behandling. Vi gjør ting så raskt vi bare kan.

Avklaringen fra departementet betyr også at Equinor ikke kan regne med at Troll- og Oseberg-partnerne er de som får bygge ut havvindparken.

Dette var noe av det som analytiker Teodor Sveen-Nilsen i Sparebank 1 Markets problematiserte 17. juni, etter at Equinor la frem sine planer. Selskapet var sparsommelig med detaljer om hvordan Trollvind skal gå opp i opp økonomisk, men sa at det skulle finansieres gjennom en fastprisavtale mellom havvindparken og oljefelteierne – altså i utgangspunktet med de samme oljeselskapene på begge sider av bordet. Sveen-Nilsen påpekte at de forskjellige skatteregimene for havvind (som ikke ennå er endelig fastsatt) og olje, kan føre til at oljeselskapene da får et incentiv til å selge strøm dyrt til seg selv.

Equinor ønsket ikke da å gå inn på de skattemessige forutsetningene for prosjektet, men understreket at det mener det kan gjennomføres «uten annen form for finansiell støtte.»

Equinor: – Like optimistiske

Selskapet sier nå at det setter pris på den første, raske avklaringen fra myndighetene, sier talsmann Magnus Frantzen Eidsvold.

– Det må avklaringer til fra departementet, så det er bra, og det ser vi frem til. Vår forventning er jo at myndighetene behandler vår henvendelse i tråd med de til enhver tid gjeldende lover og regler. Equinor har aldri bedt om særbehandling for Trollvind, understreker han.

Han vedgår at fremdriftsplanen er «ambisiøs» og at mye skal klaffe for å få til en investeringsbeslutning neste år, men legger til:

– Vi er like optimistiske i dag med tanke på fremdrift og oppstart i 2027, som vi var da vi lanserte ideen.

Men Frantzen Eidsvold ønsker fortsatt ikke å gå inn på detaljene rundt det kommersielle.

– Er det en forutsetning for dette prosjektet at oljeselskapene også er de som bygger havvindparken?

– Da er vi inne på den kommersielle modellen. Det gjenstår å se hvordan den kan bli seende ut. Det er for tidlig å kommentere detaljer på det. Det blir en del av det videre arbeidet å avklare også hvordan eierskapet til Trollvind skal være. Hele arrangementet er det som skal studeres i det videre arbeidet av rettighetshaverne.

– Kan oljeselskapene som eier Troll og Oseberg kjøpe kraft fra en havvindpark som er bygget og eid av andre?

– Jeg vil ikke gå inn på det så tidlig. Den kommersielle modellen og oppsettet er en viktig del av det som skal studeres, i tillegg til, og parallelt med, det tekniske og regulatoriske.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.