- Det blir tydeligere og tydeligere at verden må gjøre mer. Alle må gjøre mer for å nå Paris-målene. Vi utvikler porteføljen vår ut fra det som forventes fra Paris-avtalen. Vi har ikke vært så tydelige før, sier Equinor-sjef Eldar Sætre til DN.

Han er i London for å legge frem Equinors resultater og ambisjoner i årene fremover. For en måned siden lanserte han en ny klimaplan for den norske oljegiganten, som innebærer at det skal investeres 50 milliarder kroner frem mot 2030 for å kutte selskapets utslipp med 40 prosent på norsk sokkel. Ambisjonen er å drive utslippene ned til nær null i 2050.

Nå legger Sætre frem enda spenstigere klimamål.

Tar ambisjonen globalt

De nye målene innebærer blant annet:

  • En ambisjon om global karbonnøytral drift innen 2030.
  • Equinor vil også redusere karbonintensiteten med minst 50 prosent innen 2050, i de såkalte «scope 1, 2 og 3» som omfatter alle utslipp som kommer fra verdikjeden, også fra utslippene som kundene som brukes Equinors olje og gass.
  • Equinor vil tidoble den fornybare energikapasiteten innen 2026, og bli et globalt ledende selskap på havvind.

Kan investere 74 mrd. neste fire år

I presentasjonsmaterialet til Equinor fremkommer det at det nå skal investeres kraftig i fornybare prosjekter.

I årene 2020-2021 venter Equinor årlige investeringer på mellom 0,5 og 1,0 milliarder dollar. Dette økes til mellom to og tre milliarder dollar årlige i årene 2022-2023.

Dersom Equinor topper intervallet hvert år betyr det at selskapet kan komme til å investere åtte milliarder dollar, tilsvarende 74 milliarder kroner, i fornybar energi de neste fire årene.

Equinor ser samtidig for seg en årlig økning på 30 prosent i årlige strømproduksjon fra 2019 til 2026.Om 15 år, i 2035, venter Equinor å produsere strøm tilsvarende 12-16 GW. Dette inkluderer eierandelen på 15,2 prosent i det norske solselskapet Scatec Solar.

- En god forretningsstrategi

«Innen 2050 er at ambisjonen at hver enhet produsert energi i gjennomsnitt generere under halvparten av utslippene sammenlignet med i dag. Ambisjonen forventes hovedsakelig å bli møtt gjennom betydelig vekst innen fornybar energi og endringer i størrelse og sammensetning av olje- og gassporteføljen», skriver selskapet.

- I dag setter vi nye ambisjoner på kort, mellomlang og lang sikt for å redusere våre klimagassutslipp og utvikle selskapet i tråd med Paris-avtalen. Det er en god forretningsstrategi å sikre konkurranseevne og drive endring mot en lavkarbonframtid, basert på en sterk forpliktelse til verdiskapning for våre aksjonærer, sier Sætre i en melding. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.