I forbindelse med at Equinor legger frem resultat for tredje kvartal har det delvis statseide norske oljeselskapet samtidig tatt sine langsiktige oljeprisforventninger betraktelig ned.

Helt frem til nå har Equinor lagt til grunn en oljepris på rundt 80 dollar fatet om fem år og ti år når de bokfører verdiene av sine olje- og gassfelt. Mange av konkurrentene har allerede tatt ned sine prisforventninger og dermed tatt nedskrivninger tidligere.

Mandag går Eldar Sætre av som konsernsjef for Equinor. Noe av de siste han nå gjør er å gjøre betydelig endringer i oljeprisforventningene før Anders Opedal tiltrer som ny sjef.

13 dollar ned om fem år

I 2025 venter Equinor en oljepris på 65 dollar fatet, mot tidligere anslått 78 dollar per fat. Dette ventes å øke frem mot 2030 uten at Equinor har lagt frem et konkret estimat på prisene om ti år. Tidligere har anslaget for 2030 vært 80 dollar fatet.

Etter 2030 venter imidlertid Equinor en gradvis nedgang til 64 dollar fatet i 2040, ned fra tidligere anslått 82 dollar fatet.

64 dollar ventes også å være snittnivået i perioden 2021–2050.

I 2050 venter Equinor at oljeprisene vil være under 60 dollar fatet.¨

«Har fått mer innblikk»

I kvartalsrapporten skriver selskapet at det har gjort en grundig og bred analyse av ventet utvikling.

«Ledelsen har fått mer innblikk i utviklingen av de ulike markedet hvor vi opererer», heter det i kvartalsrapporten.

Det trekkes frem flere momenter som skaper usikkerhet for fremtidige råvarepriser: koronaviruset, overgangen til en lavkarbonøkonomi og fremtidige produksjonsgrep fra Opec. Konklusjonen har derfor falt på å justere ned prisanslag.

«Som et resultat har både kortsiktige og langsiktige priser blitt redusert, noen med mer enn 20 prosent. Ledelsen vil fortsette å overvåke disse utviklingene og effekten de kan ha på råvareprisanslagene», heter det i kvartalsrapporten.

Reduserer gassprisanslag neste ti år

Også forventningene til fremtidige gasspriser reduseres. Gassprisene har vært svake lenge, men hentet seg inn i Europa gjennom kvartalet.

Equinor venter en del volatilitet i prisene på naturgass i Storbritannia (NBP), men at de skal ta seg opp fra dagens nivåer til 6,5 dollar per såkalte million britiske varmeenheter (MMBtu) i 2030. Tidligere anslag var på 7,7 dollar per MMBtu i 2030.

Fra 2030 ventes det at prisene vil ligge på et slikt nivå at det vil være incentiver til å sette i gang den neste investeringssyklusen i flytende naturgass (lng). Det vil ifølge Equinor følge til en flatere priskurve der man ser for seg at prisene vil stige til 7,8 dollar per MMBtu mot 2040, mot 7,7 dollar per MMBtu i tidligere anslag.

Deretter vil det bare falle på og i 2050 ventes det at prisene har falt til det nivået de var på før året 2035.

Amerikansk gass, som går gjennom knutepunktet Henry Hub, ventes å følge samme mønster, men med lavere priser enn europeisk gass, slik det også er i dag. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.