Mandag sendte Equinor ut en melding om at havvindprosjektet Trollvind er utsatt på ubestemt tid. Oljegiganten peker på høy kostnadsinflasjon og mangel på teknologi som hovedårsakene.

– Vi må ha prosjekter vi kan forsvare. Det må være et minimum av lønnsomhet, men med de kostnadsøkningene vi har sett, er det ikke forsvarlig økonomisk sett. Vi kan ikke kaste gode penger etter prosjekter som ikke møter grunnleggende lønnsomhetskrav, sier Equinors fornybarsjef Pål Eitrheim til DN.

Det er snart et år siden selskapet lanserte ideen om å bygge en flytende havvindpark med en kapasitet på én gigawatt som skulle gi strøm til plattformene på Troll- og Oseberg-feltene, og samtidig inn til landnettet i bergensområdet. Equinors partnere i prosjektet var statlige Petoro, TotalEnergies, Shell og ConocoPhillips.

Planen var at det skulle fattes en investeringsbeslutning i 2023, med oppstart i 2027. For en drøy måned siden varslet Equinor at det ikke ville være mulig å gjennomføre på den opprinnelige tidsplanen, og nå er prosjektet altså lagt helt på is.

– Nå har vi fått totaloversikten over prosjektet, der både kostnadene og teknologiforutsetningene har endret seg. Vi har jobbet med den endelige beslutningen helt frem til offentliggjøring, sier Eitrheim.

– Ville ikke vært forsvarlig

I fjor sommer mente Equinor at det kunne produsere strøm til under én krone per kilowattime, og at det ikke ville være behov for annen finansiell støtte. Ifølge Eitrheim har Equinor heller ikke bedt om subsidier. Han vil ikke gå inn på hvor mye selskapet eventuelt ville trengt for at prosjektet skulle gå rundt, men sier det er «betydelig».

– Det er så store summer at det ikke ville vært forsvarlig. Når forutsetningene ikke lenger er til stede fordi kostnadene har gått den veien de har gjort, ville vi ikke be om støtte. Vi har hatt god dialog med politikerne, både sentralt og ikke minst lokalt, og de er kjent med våre vurderinger.

Trollvind-prosjektet var spesielt fordi det ble lansert parallelt med regjeringens havvindsatsing, for et havområde som ikke er åpnet for denne virksomheten. Det krever derfor et eget rammeverk, og Stortinget åpnet til og med for at det kunne tildeles uten konkurranse, selv om spørsmål som skatt ikke var avklart.

DN har tidligere problematisert usikkerheten rundt skattereglene som skal gjelde for prosjektet når det er de samme selskapene som produserer og kjøper strømmen. Analytiker Teodor Sveen-Nilsen er blant de som har påpekt at oljeselskapene som bygger ut havvindparken kan ha en interesse av å selge strøm dyrt til seg selv dersom innkjøpene går under petroleumsskatteregimet.

– Dette har ikke vært en problemstilling for oss her. Det har ikke ligget til grunn her i det hele tatt – vi ville bidra med mer kraft til markedet. I dagens marked ville ikke prosjektet blitt lønnsomt, sier Eitrheim.

Ledende aktør

Statsminister Jonas Gahr Støre og olje- og energiminister Terje Aasland lyste for kort tid siden ut områdene Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord, der det skal bygges henholdsvis bunnfaste og flytende turbiner.

Ikke alle støttemekanismene er klare ennå, men på Sørlige Nordsjø har regjeringen for eksempel sagt at det ikke er aktuelt å garantere en høyere pris til utbyggerne enn 66 øre per kilowattime. I en høring har imidlertid flere havvindaktører gitt uttrykk for at dette vil være for lite – og Aasland selv innrømmet overfor DN nylig at maksgrensen for støtte kan bli høyere.

Eitrheim sier at Equinor forbereder seg til budrundene, men vil ikke gå inn på hvor høyt støttenivået må være for at det skal være bærekraftig.

– Områdene vil kreve ulike løsninger og dermed ha ulike kostnadsnivåer, men generelt er det blitt mer krevende å finne gode og lønnsomme havvindprosjekter det siste året. Det er en kombinasjon av inflasjon, flaskehalser og stigende renter. Vi vil bli en ledende aktør på havvind, men de kostnadsøkningene vi ser nå, er bekymringsfulle.

Eitrheim mener de langsiktige mulighetene for fornybar energi, og havvind spesielt, likevel er gode. Han viser til Nordsjø-prosjektet Hywind Tampen og Dogger Bank i Storbritannia. I tillegg kommer prosjekter i Polen, Sør-Korea og USA.

– Beslutningen på Trollvind rokker ikke ved min tro på at energiomstillingen vil bevege seg med stor hastighet, men det er ingen som vil lykkes med alt. Det vil være eksempler på prosjekter som ikke videreføres, slik vi så i dag.

– Veldig gode forutsetninger

Stortingspolitiker Terje Halleland (Frp) mener dette viser at man bør revurdere satsinger som elektrifisering av sokkelen.

– Dette viser at havvind ikke kommer til å bli den løsningen for kraftsituasjonen på land, som mange har vist til. Dette bør også medføre at Equinor utsetter sine planer for elektrifisering av både installasjoner på sokkelen og på land.

– Dette viser at havvind ikke kommer til å bli den løsningen for kraftsituasjonen på land, som mange har vist til, Terje Halleland (Frp)
– Dette viser at havvind ikke kommer til å bli den løsningen for kraftsituasjonen på land, som mange har vist til, Terje Halleland (Frp) (Foto: Jon Olav Nesvold/NTB)

Statssekretær Andreas Bjelland Eriksen (Ap) synes det er trist at Equinor har lagt prosjektet på is, men sier Olje- og energidepartementet har full forståelse for beslutningen.

– Vi ville legge til rette for at det ikke skulle være regulatoriske barrierer for dette prosjektet, og registrerer nå at det er kostnadene og teknologien som setter en stopper for det, sier Bjelland Eriksen.

– Hva sier dette om Norges forutsetninger for å drive med havvind?

– Jeg mener Norge har veldig gode forutsetninger for å drive med havvind. Vi har mye offshoreerfaring og en sterk leverandørindustri. Kostnadsøkningene innenfor havvind viser at vi må jobbe enda tettere med næringen for å finne gode løsninger.

Statssekretær Andreas Bjelland Eriksen.
Statssekretær Andreas Bjelland Eriksen. (Foto: Statsministerens kontor/NTB)

– Det vil si økte subsidier?

– Det trenger det ikke gjøre. Det er ingen tvil om at det er behov for betydelig støtte til de første prosjektene, det må vi være åpne og ærlige om. Men dette handler om utvikling av hele verdikjeden, med gode rammebetingelser og vekstvilkår.

Eriksen ser ikke noe alternativ til havvind når det fremtidige kraftbehovet til den storstilte elektrifiseringen skal dekkes, men utelukker ikke at kjernekraft kan spille en rolle på sikt.

– Per dags dato er de små kjernekraftverkene, som det gjerne pekes på, fortsatt helt på tegnebrettet. Da får man ikke løst kraftkrisen i 2030.

– Norge har et stort kraftoverskudd, så hvilken kraftkrise?

– Kraftbehovet vil øke mye i årene fremover, og bakgrunnen for det er elektrifisering, dekarbonisering og tilrettelegging for ny industri. Det er ulike anslag, men de aller fleste viser at vi står overfor et kraftoverskudd som er synkende, sier Eriksen, som understreker hvor høyt regjeringen prioriterer klimamålene.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.