«Petroleumstilsynet (Ptil) har sluttført granskningen av hendelsen med turbinhavari og påfølgende brann i metanolanlegget på Tjeldbergodden 2. desember 2020. Granskningen har identifisert alvorlige brudd på regelverket og vi har nå gitt pålegg til Equinor», skriver Petroleumstilsynet i en pressemelding.

Torsdag legger tilsynet frem en granskningsrapport etter brannen på Tjeldbergodden 2. desember.

– Granskningen avdekker at hendelsen var alvorlig og enda mer alvorlig enn vi først trodde, sier Anne Myhrvold, toppsjef i Petroleumstilsynet.

Ledelsesansvar

Granskningen viser at hendelsen hadde storulykkepotensial og kunne medført alvorlig personskade eller død samt betydelig økonomisk tap. Overfor Dagens Næringsliv peker Anne Myhrvold, toppsjef i Petroleumstilsynet at rapporten har avdekket mangler på flere nivåer i Equinor. Brannen på Tjeldbergodden var den andre på Equinors landanlegg på kort tid. En drøy måned tidligere brant det på Melkøya utenfor Hammerfest.

– Når man får slike alvorlige hendelser som disse to brannene, er det mangler på flere nivåer. Vi har spesielt adressert dette med etterlevelse av deres egne systemer, prosedyrer og styringssystemer som helt vesentlig. Det gjelder på ledelsesnivå. De må også følge opp og håndtere sine egne krav og regler, sier Myhrvold.

– Har det sviktet i Equinor på det overordnede nivå siden dette kan skje?

– Det er mangler og avvik som vi finner i disse rapportene som retter seg både mot utførende ledd, men også mot ledelse. Barrierestyring og vedlikeholdsstyring er et ledelsesansvar og det må de ta tak i og lære av de alvorlige hendelsene som har vært.

Turbin løp løpsk

Det var en dampturbin som løp løpsk, som var foranledningen til brannen. Ingen omkom, men brannen kunne potensielt ført til katastrofe med flere omkomne.

I stedet for at dampturbinen stanset slik den skulle, akselererte farten på turbingeneratoren, og til slutt løsnet en kobling til girkassen. Tunge metallbiter ble skutt omkring i kompressorbygget med en vanvittig kraft: prosjektilene hadde trolig en fart på godt over 600 kilometer i timen. Noen deler gikk tvers gjennom tak og vegger og havnet i sjøen nesten 100 meter bort. En metallbit på over 10 kilo traff syntesegassanlegget i samme bygg, og flere fragmenter traff et rør med smøreolje, og lekkasjen tok fyr.

I området rundt anlegget befant det seg flere enn 30 personer, og Equinors egen granskning etter ulykken som ble offentliggjort for vel en måned siden viser at ansatte kunne blitt drept ved såkalte «ubetydelig endrede omstendigheter». En gasslekkasje i synteseanlegget kunne forårsaket en kraftig eksplosjon.

Får pålegg

Ved nødstopp skal uteoperatør fysisk sjekke turbingeneratoren, ifølge Petroleumstilsynet, som konstaterer at uteoperatøren kunne blitt truffet av flyvende komponenter om vedkommende hadde befunnet seg i kompressorhuset på havaritidspunktet. Også personell på utsiden kunne ha blitt truffet da komponenter ble slynget gjennom veggene, mener tilsynet.

Granskningen har identifisert fire avvik knyttet til følgende:

  • Identifisering av sikkerhetsfunksjon og oppfølging av barrierer
  • Oppfølging av systemet
  • Dokumentasjon
  • Sikkerhetsavstand til brannstedet

Petroleumstilsynet har besluttet å gi Equinor pålegg om å identifisere, iverksette og følge opp tiltak for å sikre at utstyr med sikkerhetsfunksjon blir identifisert og klassifisert for å sikre korrekt oppfølging av funksjon og håndtering av svekkelser for å ivareta sikker drift.

Talsperson i Equinor, Lise Andreassen Hagir sier selskapet er i gang med et omfattende forbedringsarbeid innen sikkerhet på landanleggene.

– Når sånne hendelser skjer jobber vi mye med å finne ut hva som faktisk skjedde og hvordan vi kan forhindre at det skjer igjen. Granskningsrapporter er viktige, både våre egne og Petroleumstilsynet sin, og de vil bli fulgt opp både for å styrke sikkerheten på Tjeldbergodden og for å sikre at tiltakene blir lukket i tråd med Petroleumstilsynets forventninger, sier hun.

Ulykker i kø

Equinor har tatt kraftig selvkritikk etter de to brannene i fjor høst.

– Jeg personlig syns det er tøft, og de som jobber på anleggene syns det er tøft, i tillegg til andre involverte. Her må vi bare forbedre oss. Vi har tatt mange gode tiltak, og det gjorde vi allerede etter brannene – vi har ikke sittet og ventet på disse rapportene, sa konserndirektør Irene Rummelhoff etter at den siste granskningsrapporten ble lagt frem.

Irene Rummelhoff har ansvaret for landanleggene til Equinor som sjef for markedsføring, midtstrøm og prosessering (MMP).

I tillegg til de to brannene har Equinor store problemer ved et tredje landanlegg, raffineriet på Mongstad. Der har det vært store lekkasjer av olje til grunnen og Miljødirektoratet har kommet med skarp kritikk av Equinors etterlevelse av regelverket. Mongstad-lekkasjene etterforskes også av politiet.

Kostnadskutt

I slutten av april innrømmet konsernsjef Anders Opedal at de store kostnadskuttene som er gjennomført i Equinor de siste årene – og som han selv hadde ansvaret i en tidligere stilling i konsernledelsen – kan ha bidratt til å svekke sikkerheten i noen tilfeller.

Rummelhoff har imidlertid, i kjølvannet av selskapets egne rapporter, sagt at det ikke er noen direkte sammenheng mellom brannene på Melkøya og Tjeldbergodden og kostnadskutt.

– Disse to rapportene konkluderer med at det ikke er noen direkte sammenheng mellom kostnadskutt og hendelsene. Men vi graver dypt nå. Vi må forstå hva som har skjedd. Som Anders har sagt skal vi ikke utelukke noen ting. Så vi må også se om kostnadskutt har vært en medvirkende årsak til svekkede sikkerhetsresultater, sa hun da Equinor la frem sin egen granskningsrapport av Tjeldbergodden.

Heller ikke Petroleumstilsynet har funnet noen slik direkte sammenheng.

– Det vi har sett i på disse to granskningene, både på Melkøya og Tjeldbergodden, har ingen tydelig forankring i kostnadskutt. Det er likevel sånn at vi ikke kan utelukke at kostnadskutt kan være medvirkende årsak, sier Anne Myhrvold og understreker at det er viktig at Equinor går gjennom og ser på alle mulige forhold.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.