Siden før jul har Equinor jobbet med salget av feltandeler på norsk sokkel. Nå er det klart at lille Sval Energi, heleid av oppkjøpsfondet Hitecvision, kjøper feltandeler for én milliard dollar, nærmere ti milliarder kroner, av Equinor. Det kommer frem i meldinger fra de to selskapene.

Mygg som vil bli stor

Det er en av myggene på norsk sokkel som nå kjøper seg opp til å bli en mellomstor aktør. Siden etableringen i 2019 har selskapet gjort syv transaksjoner.

Det er ikke lenger siden enn desember at Sval Energi sist var på milliardtokt. Da la selskapet vel én milliard dollar på bordet for kjøpet av oljeselskapet Spirit Energy. Den gang var konsernsjef Nikolai Lyngø klar på målet for selskapet, som ble startet for knappe to år siden. Det ville bli et betydelig olje- og gasselskap på norsk sokkel.

I avtalen mellom Equinor og Sval Energi er det også avtalt en såkalt «betinget betalingsstruktur» avhengig av olje- og gassprisene i år og neste år.

Vil kopiere Vår Energi

Med det siste kjøpet vil Sval Energi komme opp i en dagsproduksjon på rundt 100.000 fat.

– Transaksjonen er tilpasset våre vekstambisjoner og portefølje, sier konsernsjef Nikolai Lyngø i pressemeldingen.

Transaksjonen er tilpasset våre vekstambisjoner og portefølje
Nikolai Lyngø, Konsernsjef i Sval Energi

På litt sikt er målet å komme opp i en størrelse på linje med Vår Energi, har Lyngø tidligere uttalt til Dagens Næringsliv. «På linje» med Vår Energi betyr en produksjon på over 250.000 fat dagen, fjerde størst etter Equinor, Petoro og Aker BP. Og altså en storspiller på norsk sokkel. Verdien av børsnoterte Vår Energi er på 92 milliarder kroner. Vår Energi ble bygget opp av italienske Eni og Hitecvision etter en rekke oppkjøp, blant annet av amerikanske Exxons virksomhet i Norge.

Nikolai Lyngø er en av fire tidligere Equinor-topper som er sentrale i oppbyggingen av Sval Energi. Lyngø har blant annet ledet stabskontoret til både Helge Lund og Eldar Sætre. I styret for Sval Energi sitter tidligere finansdirektør i Equinor, Lars Christian Bacher, tidligere letesjef Tim Dodson, mens Halvor Engebretsen er ansvarlig for forretningsutvikling i Sval Energi.

Equinor selger

Gjennom milliardsalget kvitter Equinor seg med 19 prosent av Martin Linge-feltet som kom i produksjon i fjor sommer. Transaksjonen inkluderer også nedsalg i en rekke lisenser i det såkalte Ekofisk-området. Ekofisk-feltet var det første produserende feltet på norsk sokkel da det ble startet opp i 1971.

– Med denne transaksjonen optimaliserer vi Equinors olje- og gassportefølje, og skaper verdier fra flere av våre eiendeler i tråd med selskapets strategi. Ekofisk har spilt en viktig rolle i Norges og Equinors olje- og gasshistorier som det første produserende feltet på norsk sokkel. Ekofisk-området er et område hvor Equinor har begrenset deltagelse. Vi har derfor besluttet å selge vår posisjon i området i en periode med høye priser, og for å omdirigere kapital til andre kjerneområder for virksomheten, sier Rune Nedregaard, direktør for utforskning og produksjon sør på norsk sokkel i pressemeldingen.

Transaksjonen inkluderer også 18,5 prosent av rørsystemet Norpipe som går fra Ekofisk-området til Europa. Systemet omfatter et rør for frakt av gass og et for frakt av olje.

De siste ti årene har Equinor gjort en rekke tilpasninger av porteføljen på norsk sokkel. Samtidig har selskapet et uttalt mål om å vri en stadig større andel av selskapets investeringer mot fornybare energikilder. Målet er over 50 prosent av investeringene i 2030.

Enorme overskridelser

Martin Linge-feltet er et av feltene på norsk sokkel der utbyggingskostnadene har sprukket mest. Det var franske Total som igangsatte utbyggingen av feltet. Siden plan for utbygging og drift ble vedtatt i 2012 har investeringskostnaden mer enn doblet seg, fra 31,5 milliarder kroner til 63 milliarder kroner. Equinor overtok andelene i Martin Linge fra Total i november 2017.

Men til tross for de enorme overskridelsene vil feltet være nedbetalt i løpet av året med dagens skyhøye olje- og gasspriser.

– Martin Linge har vært et svært utfordrende prosjekt å få i drift. Takket være dyktige medarbeidere, gode leverandører og godt samarbeid med partner Petoro og myndigheter, lyktes vi med en god og sikker oppstart. Nå produserer feltet svært effektivt. Gitt dagens prisbilde vil investeringene i feltet være nedbetalt i løpet av 2022, uttalte konsernsjef Anders Opedal i Equinor da feltet ble offisielt åpnet i januar i år.

Selv etter nedsalget vil Equinor eie 51 prosent av Martin Linge-feltet og være operatør. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.