I slutten av april la Oslo kommune sammen med den finske kraftgiganten Fortum frem en komplisert og omfattende avtale der de to deler dagens Hafslund mellom seg.

Oslo kommune og Fortum skal ta Hafslund av børs og dele virksomheten seg i mellom. Kommunen har gjennom det kommunale selskapet Oslo Energi Holding fremsatt et frivillig tilbud om kjøp av samtlige aksjer i Hafslund til 96,75 kroner per aksje. 

Styret i Hafslund mener verdiene i selskapet er betydelig høyere enn Oslo kommune vil betale, og råder aksjonærene sine til å ta saken til retten. 

Det gir byråd for næring og eierskap Geir Lippestad god tro på at Oslo kommune har gjort en gunstig avtale. 

«Jo høyere pris – jo bedre avtale»

– Det er hyggelig å konstatere at selskapets styre bekrefter troen på kvaliteten i selskapet og virksomhetene. Så vil jeg påpeke at jo høyere aksjene prises, jo bedre avtale har Oslo kommune gjort – det er rett og slett godt nytt for Oslos innbyggere, skriver Lippestad i en epost til DN. 

Hafslund har innhentet en uavhengig verdivurdering av selskapet fra meglerhuset Sparebank 1 Markets. 

«Sparebank 1 Markets har konkludert med at selskapets underliggende verdier per aksje er 139 kroner dersom man tar utgangspunkt i forventede transaksjonsverdier i dag, og 168 kroner dersom man tar utgangspunkt i diskontering av forventede fremtidige kontantstrømmer», skriver styret i en melding tirsdag morgen.

Det innebærer at Hafslund-styrets rådgiver mener verdien er 44–74 prosent høyere enn hva Oslo kommune vil betale. 

– Dette er imidlertid én vurdering fra ett meglerhus, men det er et rettslig skjønn som skal sikre at minoritetsaksjonærene får en uavhengig vurdering av hva deres aksjer er verdt, skriver Lippestad i eposten. 

Lippestad er også jurist, og ble kjent som forsvarer etter 22. juli-tragedien.

Kommunen er i stand til å betale mer

Oslo kommune, som fra før eide 54 prosent av aksjene i Hafslund, vil teknisk sett kjøpe Fortums 34 prosent. Dermed får de to mer enn 90 prosent av stemmene og kan tvangsinnløse de øvrige aksjonærene.

«Minoritetsaksjonærene vil derfor ikke ha noen realistisk mulighet til å forbli aksjonærer i Hafslund, men kan velge mellom å akseptere tilbudet og avvente tvangsinnløsning og få vederlaget for aksjene fastsatt ved rettslig skjønn basert på selskapets underliggende verdier», skriver Hafslund-styret i en redegjørelse tirsdag.

Dersom retten finner det at aksjekursen er høyere enn Oslo kommunes tilbud, må det kommunale selskapet Oslo Energi Holding regne med å punge ut langt mer enn planlagt. Sammenlignet med Sparebank 1 Markets' anslag på de reelle verdiene i Hafslund, vil småaksjonærene i selskapet gå glipp av 1-1,69 milliarder kroner. Hvor mye mer de vil få, vil være avhengig av utfallet av det rettslige skjønnet.  

Er rustet

Ifølge Lippestad er kommunen rustet til å betale en høyere pris enn de har tilbudt. 

– Oslo Energi Holding vil være kapitalisert til å stille nødvendig sikkerhet og betale ut minoritetsaksjonærene. Dersom et skjønn kommer til at aksjene er mer verd, bekrefter også dette at Oslo kommune har gjort en god avtale, skriver Lippestad. 

Ifølge Hafslund-styret kan prosessen i tingretten med å fastsette et eventuelt rettslig skjønn normalt ta om lag et år, og en eventuell anke til lagmannsretten like lenge.

«Mens prosessen pågår, vil den tilbudte innløsningssummen stå på sperret konto. Tilbyder vil ikke være forpliktet til å stille sikkerhet utover det tilbudte beløp. Innløsningssummen vil bli tillagt rente fastsatt av retten fra tvangsinnløsnings-tidspunktet til oppgjør finner sted», skriver styret.

Hafslund-aksjen har steget med nær tre prosent tirsdag og prises nå til 98,50 kroner.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Se den verdenskjente Vindhelleveien fra luften
Dronebilder fra delen av Kongeveien som kalles Vindhelleveien. Denne veistrekningen har fått flere norske og internasjonale priser. Den gamle veien, som er restaurert av sherpaer fra Nepal, snor seg gjennom det bratte landskapet som en slange.
00:43
Publisert: