I april vedtok kommunestyret på Frøya å stanse TrønderEnergis utbygging av en vindpark på 14 vindturbiner. Kommunestyret bestemte at en dispensasjon vindparken tidligere hadde fått fra den lokale reguleringsplanen, ikke lenger gjaldt, og ga stoppordre til prosjektet.

Fredag opphever Fylkesmannen i Trøndelag kommunens vedtak.

Får bygge

E24 omtalte saken først.

Vindparken hadde allerede fått endelig konsesjon fra Olje- og energidepartementet. TrønderEnergi hadde bestilt vindturbinene og var klare til å bygge ut, men ble forhindret av demonstranter fra å utføre arbeidet. Da kommunestyret vedtok stans av prosjektet klaget TrønderEnergi vedtaket inn til Fylkesmannen i Trøndelag.

«Fylkesmannen har behandlet klagen etter plan- og bygningsloven og har kommet til at man opphever kommunestyrets vedtak om stans i utbyggingen», heter det i en pressemelding fra Fylkesmannen i Trøndelag.

Det konkluderes med at dispensasjonen fortsatt er gyldig ettersom TrønderEnergi har gjort det som kreves for å få satt i gang arbeidet innen fristen.

– Vi har ikke vurdert om det skal være vindmøller på Frøya eller ikke - det er ikke vår oppgave. Det vi har vurdert er om Trønderenergi har satt i gang arbeidet i tide. Vår vurdering er at selskapet var i gang med forberedelser og planer innen fristens utløp, men at de ble hindret av demonstranter i å starte det selve fysiske byggearbeidet, sier leder for juridisk seksjon Kjetil Ollestad hos Fylkesmannen i Trøndelag i pressemeldingen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.