Tirsdag ettermiddag leverte Europakommisjonen det varslede forslaget om pristak på gass for å tøyle de ekstreme strømprisene som har herjet Europa det siste året.

I forkant ble det spekulert i et tak på mellom 150 og 180 euro per megawattime (MWh), men forslaget var langt høyere enn det mange hadde sett for seg. Europakommisjonen foreslår at et pristak på 275 euro MWh fra 1. januar 2023.

Til sammenligning lå gassprisen på 320 euro per MWh på sitt høyeste i slutten av august. Få dager senere var den nede i cirka 230 euro per MWh. I dag ligger gassprisene på rundt 120 euro.

«Risikerer å ødelegge tilliten»

– Det er en vits. Det er et forslag som ikke vil levere noe brukbart for noen, selv under det mest ekstreme scenarioet vi så i august. Dette er et ikke-tak, sier Simone Tagliapetra i den Brussel-baserte tenketanken Bruegel til Financial Times.

– Det risikerer å ødelegge tilliten til kommisjonen om håndteringen av energikrisen, fortsetter han.

Ifølge avisen har flere diplomater gjort det klart at det foreslåtte pristaket er altfor høyt til at det er noe regjeringene deres kan akseptere.

Femten EU-land har kjempet for at Europakommisjonen innfører et pristak på gass for å dempe de ekstreme strømprisene Europa har slitt med den siste tiden. Tyskland, Nederland og Danmark er blant landene som er skeptiske til å intervenere i markedet, skriver Financial Times.

Kraftig verktøy

Da EU-kommissær for energi, Kadri Simson, la frem forslaget om pristak tirsdag, sa hun at dette ikke var hele løsningen på et vanskelig problem.

– Men det er et kraftig verktøy som vi kan bruke når vi trenger det, sa hun.

Pristaket skal gjelde fra 1. januar 2023 og går i korte trekk ut på å sette et pristak for gassen som selges på den nederlandske gassbørsen TTF.

En rekke betingelser må først være oppfylt for å utløse et pristak, da verktøyet kun blir tatt i bruk dersom fremtidskontraktene for gassen som selges på den nederlandske gassbørsen TTF overgår pristaket på 275 euro. Gapet mellom TTF og prisen for den globale prisen på flytende gass (lng) må også være større enn 58 euro i ti handelsdager, skriver Bloomberg.

Den nederlandske gassbørsen TTF fungerer som den europeiske referanseindeksen for gass.

Forslaget trenger godkjennelse fra medlemslandene før det trer i kraft.

Norge har advart

Norge, som er EUs største leverandør av gass, har ved flere anledninger vært negative til et pristak. Kommunikasjonsrådgiver Jo Henrik Egeland Jarstø sier til NTB tirsdag at Olje- og energidepartementet er i god dialog med EU om den krevende situasjonen på gassmarkedet, men har foreløpig ikke rukket å sette seg inn i kommisjonens nye forslag.

– Vi er ikke en del av EU og er derfor ikke involvert i de EU-prosessene som nå pågår. I vår dialog med EU har vi advart mot pristak, blant annet fordi det kan gjøre gassmangelen i Europa enda større ved å øke etterspørselen, redusere tilbudet og hindre markedet i å balansere tilbud og etterspørsel, sier Egeland Jarstø til NTB.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.