Debatten har rast i Norge etter at det nesten regjeringsklare Senterpartiet tok til orde for å begrense krafteksporten for å skjerme landet mot ekstreme priser i Europa. Flere industriaktører har ymtet frempå med det samme, som for eksempel Elkem.