Ekspertene strides om verden vil være like oljetørst fremover med fortsatt vekst i etterspørselen.

Mens oljeindustrien for det meste er optimistiske og ser sterk etterspørsel i uoverskuelig fremtid, ser miljøbevegelsen ingen stor fremtid for oljeindustrien hvis målene i Parisavtalen skal nås.

To personer som representerer hvert sitt ytterpunkt er sjefen i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, og Miljøpartiet De Grønnes Rasmus Hansson.

Det som gjør oss rike er naturressurser, ikke app-utvikling, sa Schjøtt-Pedersen til DN tidligere i år, mens Hansson i forrige uke anklaget andre partier for å bedra velgerne med løfter om en ny oljeopptur.

Nå kan en ny rapport fra Goldman Sachs bidra til ytterligere temperatur i debatten. Der skriver bankens analytikere at verdens etterspørsel etter olje i deres «ekstrem-case» kan nå toppen allerede i 2024, skriver Reuters.

India-vekst kan utsette toppen

Forutsetningen er at kjøretøy blir enda mer drivstoffgjerrige, at elbiler slår igjennom for alvor, at den økonomiske veksten i verden blir lavere og drivstoffprisene øker.

Analytikerne til Goldman Sachs tror for eksempel at antall elbiler i verden frem til 2030 vil mer enn 40-dobles – fra dagens rundt to millioner biler til 83 millioner.

Hvis den sterke veksten i India og andre utviklingsøkonomier fortsetter kan imidlertid toppen for verdens oljeetterspørsel bli utsatt til 2030, selv om Goldman Sachs uansett venter fallende oljeetterspørsel det nærmeste tiåret.

Mellom 2011 og 2016 vokste verdens etterspørsel etter olje i snitt med 1,6 prosent årlig. Nå tror Goldman Sachs i sitt hovedscenario at etterspørselsveksten vil bli 1,2 prosent årlig i snitt frem til 2022, fallende til 0,7 prosent i 2025 og 0,4 prosent i 2030.

Analytikerne skriver også at det sannsynligvis vil bli et overskudd av raffinerte oljeprodukter i de neste fem årene på grunn av kapasitetsutvidelser og lavere etterspørselsvekst, noe som i sin tur betyr lavere utnyttelsesgrad og dårligere marginer for raffineriene.(Vilkår)

Slik er Oslos badevann - på bunnen
Hva skjuler seg her?
01:47
Publisert: