En hydrogenlekkasje på Mongstad 25. oktober 2016 kunne endt med dødsulykke under ubetydelig endrede omstendigheter. Det innrømmer nå Statoil i en granskningsrapport som legges frem fredag, der hendelsen klassifiseres som rød – høyeste alvorlighetsgrad.

For første gang innrømmer Statoil at manglende vedlikehold har sammenheng med en alvorlig hendelse. I Mongstad-rapporten, som DN har fått innsyn i, peker granskningsgruppen på flere årsaksforklaringer til hendelsen. Direkte utløsende årsaker var utvendig korrosjon på stussen og at ventilen falt av da operatøren prøvde å stenge denne. 

 Rapporten peker på manglende overflatebehandling, fravær av inspeksjon og utsettelse av deler av vedlikeholdsprogrammet til den aktuelle delen av A-1200 under rehabilitering i 2002–2003. Rapporten påpeker at A-1200 ikke er blitt tilstrekkelig prioritert når det gjelder overflateprogrammet på Mongstad, og at overflatevedlikeholdet i dette anlegget flere ganger er blitt skjøvet frem i tid. Rapporten går langt i å indikere at økonomi og ressurstilgang har hatt innvirkning på prioriteringer, som igjen har ført til et etterslep i overflatevedlikeholdet.

Hudfletter ledelsen

Hovedtillitsvalgt Jan-Eirik Feste i Safe-klubben ved raffineriet kjenner godt innholdet i rapporten. Han mener det ikke er noen overraskelse at hydrogenlekkasjen var knyttet til manglende vedlikehold. 

Konserndirektør Jens Økland har ansvaret for raffineriet på Mongstad.
Konserndirektør Jens Økland har ansvaret for raffineriet på Mongstad. (Foto: Eivind Senneset)

– Det kan du trygt si. Vi har sett det lenge. Foreningene har protestert på det mange ganger. Det er ikke bare manglende, men utsatt vedlikehold. En har skubbet dette foran seg, sier Feste. 

Han mener hendelsen og rapporten legger et tungt ansvar på tre sentrale Statoil-topper, nemlig tidligere konserndirektør for prosessering, Eldar Sætre, tidligere sjef for landanleggene, Arne Sigve Nylund, og tidligere sjef for raffineriet, Lars Rosenløv. Alle tre har rykket opp i Statoil-organisasjonen, og Sætre er nå toppsjef. 

– Jeg tror det er en del stillinger en bør se på om det sitter de riktige folkene i, sier Feste. 

– De har brukt begrepet «økonomisk styrt vedlikehold», men det er ikke sånn det skal være, vedlikehold skal styres av HMS-hensyn, sier Feste. 

Han priser seg lykkelig for at hydrogenlekkasjen ikke endte med en eksplosjon. Hydrogen er blant de mest lettantennelige stoffer som finnes.  

– Det er første gang jeg har vært ute for en hydrogenlekkasje som ikke har blitt antent. Gassen kunne antent. Da kunne en fått dødsulykker. Det sto en mann inne i dette. Da kan en kalle det for flaks, men vi skal ikke basere oss på flaks, sier Feste. 

Mongstad-raffineriet hadde før nyttår en driftsstans på mer enn én måned på halve anlegget relatert til en annen lekkasje. Feste mener dette var symptom på tilsvarende vedlikeholdssvikt.

Songa også rød

Også en brønnkontrollhendelse på «Songa Endurance» 15. oktober klassifiseres som rød i en annen granskningsrapport som også legges frem fredag.

De to alvorlige hendelsene er ikke de eneste Statoil har opplevd de siste månedene. En mindre ulykke på Statfjord A oppsto i oktober, en brann på riggen «Scarabeo 5» og en ulykke med en skoleelev på Sture-terminalen. Sture-hendelsen ble også klassifisert som rød, det vil si at den kunne hatt dødelig utgang under «ubetydelig endrede omstendigheter». Hendelsene skjer samtidig som Statoil i tredjekvartalsrapporten melder om en økning i indeksen som viser alvorlige hendelser. Den negative utviklingen skjer samtidig som selskapet gjennomfører et omfattende kuttprogram. 

– Det folk går og tenker på, er: Er det min tur? Er jeg den neste som må gå i nedbemanningsrundene? Det gjør noe med psykologien i bedriften, har hovedtillitsvalgt Bjørn Asle Teige tidligere uttalt til Dagens Næringsliv.

Arbeidsminister Anniken Hauglie har nylig satt ned et utvalg som skal se på om effektiviseringsarbeid og kuttrunder i oljenedturen har svekket sikkerheten i oljebransjen. Også Petroleumstilsynets sikkerhetsindikator RNNP har vist negativ utvikling. 

– Vi ser svært alvorlig på begge hendelsene, sier Inger Anda, kommunikasjonsdirektør i Petroleumstilsynet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.