Oljefondet bør selge seg ut av oljeaksjer, hevder samfunnsøkonomiprofessor Michael Hoel i en rapport Vista Analyse har skrevet på oppdrag for Greenpeace. Begrunnelsen er rett og slett at den norske stat er tungt nok eksponert mot oljesektoren gjennom sitt eierskap i Statoil og i oljefelter på norsk sokkel.

«Petroleumsaksjer utgjør ti prosent av statens aksjer, mens petroleumsaksjer på verdensbasis utgjør om lag fem prosent av verdens samlede aksjer. Slik sett er altså staten klart overeksponert i petroleumsaksjer», heter det i rapporten.

Hoel mener problemet lettest kan løses ved at Oljefondet selger internasjonale oljeaksjer, verdsatt til rundt 250 milliarder kroner ved utgangen av 2015.

– Det er gode grunner til at Norge i den situasjonen vi er i, bør selge seg ut av petroleumsaksjer, sier han.

– Jeg tror dette er et ukontroversielt synspunkt blant økonomer.

Bred støtte

Synspunktet har i alle fall bred støtte i et ekspertpanel trommet sammen av Norsk klimastiftelse. Av 101 navngitte eksperter fra norsk finansnæring, energisektor, industri og universiteter svarer 70 prosent at Oljefondet bør selge seg ned i fossil energi.

Diskusjonen har pågått lenge. Finansdepartementet har tidligere ønsket så enkle investeringskriterier som mulig for Oljefondet, nemlig at porteføljen skal avspeile sammensetningen av børsnoterte selskaper i verden. En har ønsket å unngå for mye skjønn og politiske hensyn i forvaltningen. Nylig ble det imidlertid bestemt at kullselskaper skal ut av porteføljen.

Hoel mener det er mulig å lage enkle investeringsregler, for eksempel ved å definere at fondet skal følge sammensetningen i etablerte indekser hvor petroleum er unntatt.

– Det er fullt mulig å lage en slik investeringsregel. Om det er det politisk mulig, eller om en slik regel åpner for mange andre politisk motiverte unntak, er en annen sak.

Klimausikkerhet

På ett punkt er likevel Hoel uenig med sin oppdragsgiver Greenpeace. Han argumenterer kun for en mer optimal sammensetning av statens aksjeportefølje. Han er ikke villig til å si at oljeaksjer generelt er overvurderte. Dette er et vanlig synspunkt i miljøbevegelsen, nemlig at aksjemarkedet ikke tar inn over seg det grønne skiftet og ny politikk for å begrense klimaendringene.

– At det er feilprising av petroleumsaksjer i verdensmarkedet, kan selvfølgelig være. Hvis vi tar Parisavtalen på alvor, og tror at verdens ledere begrenser den globale oppvarmingen til to grader, vil man antagelig si oljeaksjer er overpriset i dag. Vi legger ikke dette til grunn. Vår konklusjon avhenger ikke av slike forhold, sier Hoel.

Rapporten påpeker at aksjemarkedet allerede kan ha priset inn klimarisikoen og at oljeaksjer dermed kan ha høyere forventet avkastning.

Fantasiløse oljeselskaper

Leder Truls Gulowsen i Greenpeace Norge er likevel sikker i sin sak. Oljeaksjer er overvurderte. I motsetning til Hoel mener han oljeselskapene heller ikke skjønner sitt eget beste. De er dumdristige når de vil investere milliarder i dyr utvinnbar olje i Barentshavet, mener Gulowsen.

Leder for Greenpeace i Norge, Truls Gulowsen, mener oljeselskapene er fantasiløse.
Leder for Greenpeace i Norge, Truls Gulowsen, mener oljeselskapene er fantasiløse. (Foto: Paul S. Amundsen)

– Mitt inntrykk er at oljeselskapene ikke har fantasi til å se hvor stor den fornybare endringen i verden er og kommer til å bli, sier Gulowsen.

– Har det ikke formodningen mot seg at profesjonelle oljeselskaper ikke gjør balanserte vurderinger når de risikerer aksjonærenes penger?

– Vi har noen andre interessante eksempler da, som tjæresand – de har bommet, de har bommet gang på gang, og de har tapt enorme pengesummer på det, sier Gulowsen.

Statssekretær Tore Vamraak (H) i Finansdepartementet skriver i en epost at han ser frem til å lese Greenpeace-rapporten.

– Det er viktig med debatt om forvaltning av våre felles sparepenger. Forvaltningen i dag er god og innenfor et rammeverk med bred politisk oppslutning. Før departementet kan mene noe om enkeltelementer må vi få anledning til å lese innspillene i rapporten, skriver Vamraak.(Vilkår)

Thaiskolen: Grillet entrecôte i Penengcurry
Norges beste Thaikokk Terje Ommundsen viser deg hvordan du kan lage fantastisk thaimat på ditt eget kjøkken. Denne uka får du oppskriften på Grillet Entrecote i Penengcurry.
02:17
Publisert: