Styrene i Hafslund E-CO og Eidsiva Energi har undertegnet en intensjonsavtale om å se på mulighetene for en fusjon av selskapenes kjernevirksomheter, ifølge en melding torsdag.

«En slik fusjon vil styrke kapasiteten til å betale utbytte til sine kommunale eiere og videre forbedre og innovere et raskt skiftende elektrisk kraftsystem», heter det i meldingen.

«Mye gjenstår»

Et fusjonert selskap vil ha nesten en million kunder og kapasitet til å produsere 16,4 terawatt strøm per år.

«Samtalene mellom selskapene har pågått over noe tid, men mye gjenstår før konklusjonen kan trekkes. Både Oslo kommune som eier i Hafslund E-CO og eierne i Eidsiva er orientert om planene, men kommer ikke til å ta stilling før det foreligger forslag til endelige avtaler. Gjennomføringen vil også være avhengig av myndighetenes godkjennelse», heter det.

Det argumenteres i meldingen for at en fusjon vil være et proaktivt grep for å imøtekomme flere utfordringer i kraftbransjen, som blant annet forårsakes av rask teknologisk utvikling, økt fokus på kostnadseffektivitet og leveringssikkerhet, mer omfattende ettersyn fra internasjonale og nasjonale myndigheter og konkurranse fra nye aktører med hensyn til produksjon, overføring og salg av fornybar energi.

Tre fusjoner

Dagens Hafslund E-CO og Eidsiva er heleiet av kommuner og fylkeskommuner.

For å reflektere de ulike eiernes bidrag til de nye virksomhetene, vil det skje tre sammenslåinger: Nye Eidsiva vil bli eiet 50/50 av Hafslund E-CO og eksisterende eiere i dagens Eidsiva, og hovedkontoret skal fortsatt ligge på Hamar, opplyses det.

Hafslund E-COs nettvirksomhet – Hafslund Nett as – slås sammen med Eidsiva Nett as mot at Hafslund E-CO får oppgjør i aksjer i Eidsiva Energi. Det fusjonerte nettselskapet blir 100 prosent eiet av det felleseide Eidsiva Energi. Nettselskapets hovedkontor vil være lokalisert på Hamar

Eidsivas kraftproduksjonsvirksomhet slås sammen med E-CO Energi as mot at Eidsiva får aksjer i dette selskapet, som blir et nytt felles eiet produksjonsselskap med Hafslund E-CO som majoritetseier. Produksjonsselskapet skal ledes fra Oslo. Eidsivas fagmiljø innen vannkraft og produksjon vil styrkes, og få varig tilhold på Lillehammer.

Kompetansebygging om fremtidens energisystem, forretningsutvikling og utvikling av nye forretningsområder planlegges lagt til et eget selskap – Ny Energi – som vil være majoritetseiet av Hafslund E-CO, og ha hovedkontor i Oslo.

Sparebank 1 Markets og advokatfirmaet Thommessen bistår Eidsiva i prosessen, mens Hafslund E-CO samarbeider med Pareto, EY og BAHR.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Kjell Inge Røkke hylles som «original gangster» i denne litt annerledes bursdagsgaven produsert av rapperen Oral Bee, hans kompanjong Mr. Pimp Lotion og operasanger Didrik Solli-Tangen
03:53
Publisert: