Et nytt industrielt partnerskap av Hafslund Eco, Infranode og Hitecvision har inngått avtale med Fortum om å kjøpe Fortums 50 prosent eierandel i Fortum Oslo Varme for ti milliarder kroner. Partnerskapet har et mål om å realisere prosjektet for karbonfangst (CCS) på Klemetsrud.

Det fremgår av en børsmelding tirsdag morgen.

Transaksjonen priser Fortum Oslo Varme til rundt 20 milliarder kroner.

I dag eier Oslo kommune 50 prosent av selskapet, og Fortum 50 prosent. Hafslund Eco er i tillegg heleid av Oslo kommune, og som en del av transaksjonen overføres Oslo kommunes eierandel til Hafslund Eco.

Etter salget vil Hafslund Eco eie 60 prosent av fjernvarmeaktøren, mens Infranode og Hitecvision vil eie 20 prosent hver, går det frem av børsmeldingen.

– Jobbet lenge med en løsning

Oslo kommunes eierandel i Fortum Oslo Varme overdras til Hafslund Eco som blir majoritetseier i det nye selskapet.

– Vi har jobbet lenge med å finne en løsning som finansierer karbonfangst på Klemetsrud. Sammen med Hafslund Eco og våre nye partnere sørger nå Oslo kommune for at karbonfangst på Klemetsrud blir en realitet fra 2026, sier Raymond Johansen (Ap), byrådsleder i Oslo i en pressemelding.

Forbrenningsanlegget på Klemetsrud står i dag for 14 prosent av byens utslipp, og er med det den aktøren som slipper ut mest CO2 i Oslo. Fra og med 2026 vil det fanges opp mot 400.000 tonn CO2 årlig. Det tilsvarer årlige utslipp fra 200.000 biler.

Oslo kommune og selskapene legger nå inntil seks milliarder kroner inn i prosjektet. Staten har forpliktet seg til tre milliarder.

– Nå slipper jeg den! Byrådsleder Raymond Johansen fikk styre den enorme kloen som løfter restavfall inn i forbrenningsovnen under et besøk på Klemetsrud avfallsanlegg. Dermed deiset mange hundre kilo med avfall tilbake i det som uhøytidelig kalles pengebingen.
– Nå slipper jeg den! Byrådsleder Raymond Johansen fikk styre den enorme kloen som løfter restavfall inn i forbrenningsovnen under et besøk på Klemetsrud avfallsanlegg. Dermed deiset mange hundre kilo med avfall tilbake i det som uhøytidelig kalles pengebingen. (Foto: Gunnar Lier)

Vil realisere karbonfangst

Fortum Oslo Varme produserer i dag 1,7 terawattimer (TWh) fjernvarme, tilsvarende rundt 20 prosent av Oslos oppvarmingsbehov. Ambisjonen har vært å bygge ut til i overkant av to TWh.

De eier en rekke fjernvarmeanlegg i Oslo, deriblant anlegget på Klemetsrud, som har som mål å bli verdens første i sitt slag med fullskala karbonfangst (CCS).

I børsmeldingen heter det at de nye eierne har som mål å realisere dette prosjektet, som har stått i fare etter at EU så langt har sagt nei til å delfinansiere prosjektet.

NRK erfarer at oppkjøpet sikrer karbonfangst og lagring uten EU-midler.

Må godkjennes

I børsmeldingen heter det at transaksjonen er godkjent av de involverte selskapene, og at de nå venter på godkjennelse fra byrådet i Oslo og Konkurransetilsynet før den kan gjennomføres.

Oslo kommune har tirsdag invitert til pressekonferanse om det de beskriver som en stor transaksjon i energisektoren og karbonfangst på Klemetsrud.

Fortum Oslo Varme er i dag Norge største produsent av fjernvarme, og produserte i fjor 36 prosent av fjernvarmen som brukes på landsbasis.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.