I slutten av april la Oslo kommune sammen med den finske kraftgiganten Fortum frem en komplisert og omfattende avtale der de to deler dagens Hafslund mellom seg.

Advarer mot å ta Hafslund av børs dnPlus

Selv om kommunen og Fortum sammen har full kontroll i Hafslund, må styret i selskapet gjøre en selvstendig vurdering av budet, som var på 96,75 kroner per aksje.

Etter å ha innhentet råd fra meglerhuset Sparebank 1 Markets har styret nå kommet til at verdiene i selskapet ligger «betydelig høyere» enn hva kommunen vil betale.

74 % over

«Sparebank 1 Markets har konkludert med at selskapets underliggende verdier per aksje er 139 kroner dersom man tar utgangspunkt i forventede transaksjonsverdier i dag, og 168 kroner dersom man tar utgangspunkt i diskontering av forventede fremtidige kontantstrømmer», skriver styret i en melding tirsdag morgen.

Det innebærer at Hafslund-styrets rådgiver mener verdien er 44–74 prosent høyere enn hva Oslo kommune vil betale.

Ifølge meldingen mener styret at kursen på Oslo Børs er lite representativ, ettersom det er tre hovedaksjonærer med 92,6 prosent av aksjene og lite handel.

– Styret anser Sparebank 1 Markets' verdivurderinger for å være i tråd med selskapets egne vurderinger, og de underliggende verdiene for å være vesentlig høyere enn den forventede tilbudsprisen, sier styreleder i Hafslund Birger Magnus i børsmeldingen. 

Styreleder Birger Magnus.
Styreleder Birger Magnus. (Foto: Javad Parsa)

Styret konstaterer at kommunen og Fortum kan tvangsinnløse resten av aksjonærene, og at småaksjonærene derfor ikke kan velge å fortsette som aksjonærer, men i stedet har mulighet til å søke rettslig skjønn. Det anbefaler styret aksjonærene å gjøre.

Betydelig avvik

– Til tross for usikkerheten knyttet til utfallet av en rettslig prosess, og den forsinkelse det vil medføre for oppgjør til aksjonærene, er det styrets samlede vurdering på det nåværende tidspunkt at det vil være i aksjonærenes økonomiske interesse ikke å akseptere budet, men i stedet la prisen bli fastsatt ved rettslig skjønn, sier styreleder i Hafslund Birger Magnus.

I meldingen poengterer styret «det betydelige avviket» mellom verdivurderingen og tilbudsprisen, og mener det er sannsynlig at et rettslig skjønn klart vil kompensere for risikoen.

– Vi mente det var riktig å gå ut med dette nå for å varsle aksjonærer sånn at de ikke selger uten å kunne sitte på den informasjonen, sier Magnus til DN. 

– Har dere hørt noe fra aksjonærene ennå?

– Vi har ikke fått noen omfattende kommentarer ennå, men vi har indikasjoner på at det kommer til å gå mot et rettslig skjønn, sier Magnus. (Vilkår)

Undervannsrobot i Nordsjøen styres fra land
Denne undervannroboten kan gjøre reparasjoner på oljeinstallasjoner ute til havs uten overflatefartøy. Hele styringen av operasjonen foregår på land via 4G nettet.
03:27
Publisert: