Det Hitecvision-eide oljeserviceselskapet Havfram byttet i fjor navn fra Ocean Installer for å understreke at det skulle snu seg mer og mer mot vindkraft til havs. Samtidig kom det frem at selskapet holdt på med å utvikle nye fartøy som skal spesialisere seg på installasjon av havvind-infrastruktur, blant annet gigantiske turbiner.