Etter at regjeringen åpnet for å bygge havvind på norsk sokkel har en rekke store industriaktører meldt sin interesse. 1. januar åpner regjeringen for å søke i to områder, det er varslet kamp om konsesjonene.

Tirsdag meldte enda en aktør seg på, da strøm- og industrikonsernet Hafslund Eco og Bonheur-eide Fred. Olsen Renewables undertegnet en samarbeidsavtale.

– Vi bygger ut vannkraft løpende, men slik vi ser det vil det være begrenset hvor mye vi kan utvikle på sikt. Da er havvind et naturlig neste steg, sier konsernsjef Finn Bjørn Ruyter i Hafslund Eco.

Partnerskapet varsler nå at de søker konsesjoner i både Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord. I Sørlige Nordsjø er det grunt nok til å bygge bunnfaste vindmøller, mens det i Utsira vil bli nødvendig å ta i bruk ny teknologi for å bygge flytende havvind.

– Vi er to selskaper med godt over 100 års historie hver, og bred kompetanse. Hafslund Eco har spisskompetanse innen fornybar kraftproduksjon, kraftmarked og infrastruktur, og Fred. Olsen Renewables innen vindkraft, installasjoner til havs og offshorevirksomhet. Vi ser store muligheter for havvind i Norge og er veldig glade for å samarbeide, sier styreleder i Fred. Olsen Renewables, Anette Olsen, som også er daglig leder av Bonheur.

Bonheur er også den kontrollerende eieren av NHST Media Group, som eier Dagens Næringsliv.

Hafslund Eco-toppsjef Finn Bjørn Ruyter har nettopp signert avtalen med Bonheur-sjef Anette Olsen, som er styreleder i Fred. Olsen Renewables.
Hafslund Eco-toppsjef Finn Bjørn Ruyter har nettopp signert avtalen med Bonheur-sjef Anette Olsen, som er styreleder i Fred. Olsen Renewables. (Foto: Odin Jæger)

Avventer regjeringen

Forrige uke meldte regjeringen at en veileder for søknaden ville bli utsatt til våren, etter at de åpner for søknader 1. januar. I tillegg til veilederen, vurderer Olje- og energidepartementet behovet for endringer i havenergilovforskriften. Eventuelle forskriftsendringer vil bli sendt på høring i løpet av våren.

Det gjenstår mye å avklare, og det nye havvindsamarbeidet venter etter alt å dømme med å søke til regjeringen har lagt frem veilederen.

– De signalene er ikke så veldig tydelige ennå, sier Ruyter.

Vil ha prosjekter av industriell størrelse

Dermed kan de heller ikke anslå noe størrelse på prosjektene de utvikler for å bygge i de områdene, men det er liten tvil om at det dreier seg om store industriprosjekter.

Forrige uke meldte også dagligvaregiganten Norgesgruppen seg på, i et konsortium med Norseman Wind. Til sammenligning vil de søke konsesjon på en 1400 megawatts park i Sørlige Nordsjø II, med en maksimal anslått byggekostnad på i underkant av 40 milliarder.

– Vi tror det er plass til flere aktører, men for vår del er det viktig at det kan utvikles prosjekter av industriell størrelse, administrerende direktør for utvikling i Fred. Olsen Renewables.

Velkjente problemstillinger

Selskapene har deltatt i høringsrunder om havvind, men ser nå frem til å konkretisere dialogen med myndighetene som én aktør.

– Havvind angår mange problemstillinger som er velkjente for oss. Jeg tror vi har mange nyttige innspill om utvikling, miljøhensyn, bygging og infrastruktur, sier Olsen.

– Utvikling av regelverk innen fornybar energiproduksjon til havs er nybrottsarbeid. Det er stor interesse for å utvikle denne nye næringen og vi har mottatt mange gode innspill. Vi vil derfor trenge noe mer tid for å utarbeide en veileder og sikre god behandling av enkeltsaker. Tildeling av rettigheter til områder vil være store beslutninger som krever grundige prosesser og et solid beslutningsgrunnlag, sa olje- og energiminister Tina Bru i pressemeldingen forrige uke.

Ønsker å drive lønnsomt

Ruyter i Hafslund Eco mener kombinasjonen havvind og vannkraft er særlig konkurransedyktig i fremtiden. Vindkraft er som kjent avhengig av vind, og må derfor suppleres med andre energikilder når behovet er større enn det turbinene produserer. Vannkraft kan tilføres strømnettet ved behov, og er billig.

Hafslund Eco-toppsjef Finn Bjørn Ruyter har nettopp signert avtalen med Bonheur-sjef Anette Olsen, som er styreleder i Fred. Olsen Renewables.
Hafslund Eco-toppsjef Finn Bjørn Ruyter har nettopp signert avtalen med Bonheur-sjef Anette Olsen, som er styreleder i Fred. Olsen Renewables. (Foto: Odin Jæger)

Fortsatt gjenstår det å se hva slags infrastruktur som bygges ut, og dermed hvor strømmen fra havvindparkene kan selges. Bunnfast vindkraft kan i teorien drives lønnsomt i dag, mens teknologien for flytende havvind er mindre moden og

– Jo bedre infrastruktur som bygges, jo lettere vil det være å drive på markedsmessige vilkår, sier Ruyter.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.