Det er ikke mange måneder siden olje- og energiminister Terje Aasland sa at han håpet at Norges første steg innen havvind, de bunnfaste installasjonene i området som heter Sørlige Nordsjø II, kunne gjennomføres uten statsstøtte. Da utlysningen kom i mars, sa han imidlertid at utbyggingen kunne få inntil 15 milliarder kroner i støtte gjennom en garantert strømpris til produsentene.

Men da Stortingets energi- og miljøkomité holdt en høring om regjeringens forslag forrige uke, var den nærmest unisone beskjeden fra havvindaktørene at den foreslåtte støtten ikke var god nok.