– Dette er en spesiell dag, sier statsminister Jonas Gahr Støre innledningsvis.

Han og olje- og energiminister Terje Aasland er onsdag på elektrisk båttur i Oslofjorden. Anledningen er utlysningen av de første konkurransene om prosjektområder til havvind.

De to prosjektene er Sørlige Nordsjø 2 og Utsira Nord. Søknadsfristen er satt til henholdsvis 4. august og 1. september.

Det første ligger hele 200 kilometer fra norskekysten, helt ned mot grensene til Danmark og Tyskland i havet. Vindmøllene på Utsira Nord vil ligge helt i siktlinjen for de 192 beboerne på Utsira utenfor Haugesund.

– Å lede Norge gjennom det grønne skiftet, er en av våre viktigste oppgaver som regjering. For å utvikle Norge videre, er svaret på nesten alle spørsmål at vi trenger mer kraft. Derfor er dagen i dag en milepæl, sier statsministeren.

Klare til behandling

Satsingen på havvind utenfor kysten av Norge skal etter regjeringens planer gi Norge betydelig mer grønn strøm i årene som kommer. Åpningen kommer etter flere runder i det politiske systemet og høringsrunder.

– Nå ser vi frem til mange gode søknader fra aktuelle utbyggere, slik at vi kan tildele prosjektområdene senere i år, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Statsminister Jonas Gahr Støre og olje- og energiminister Terje Aasland spiser svele med brunost før pressekonferanse om havvind.
Statsminister Jonas Gahr Støre og olje- og energiminister Terje Aasland spiser svele med brunost før pressekonferanse om havvind. (Foto: Heiko Junge/NTB)

Nylig la Energikommisjonen frem sin rapport. Den peker på at Norge må bygge ut mer fornybar kraft raskere enn før. Regjeringen viser til dette, og sier at det legges opp til en ny runde i 2025.

– En forutsetning for oss har vært dialog med ulike interessegrupper for å sikre god sameksistens. Norge har gode tradisjoner for å utvikle sokkelen skrittvis, og det gjør vi også når vi skal levere på havvindsatsingen vår, sier Aasland.

«Et paradoks»

Fremskrittspartiets energipolitiske talsperson, Terje Halleland, advarer mot subsidiesluk.

– Anslagene er krystallklare på at utbygging av spesielt flytende havvind vil innebære svært høye kostnader for skattebetalerne. Det er et paradoks at regjeringen mener det er klokt å øke kraftproduksjonen med teknologi som er opp mot dobbelt så dyrt som deres egen smerteterskel på strømprisene, sier han.

Statsråd Aasland kom inn på temaet onsdag:

– Både støtte fra staten og betalingen fra produsenten vil være begrenset av et øvre tak. Vi foreslår at dette taket skal settes til 15 milliarder kroner.

Høyres Nikolai Astrup sier regjeringen har halvert Høyres plan for Sørlige Nordsjø 2 fra Solberg-regjeringen, som la opp til utlysninger i fjor.

– Høyre mener regjeringen burde lyst ut hele arealet på Sørlige Nordsjø 2 og Utsira Nord i 2023. For at aktørene også skal tørre å satse i Norge, må vi også ha en forutsigbar plan for tildeling av nytt areal for havvind.

Ambisjonsnivå

Det må lyses ut minst tre GW årlig fra 2025, mener partiet.

– Det er positivt at utlysningen faktisk nå kommer, selv om ambisjonsnivået er for lavt på kort sikt. Vi skal nå bruke tid på å sette oss inn i auksjonsmodell og rammevilkårene. Det er viktig at rammevilkårene tar hensyn til både behovet for forutsigbarhet for den fremvoksende industrien til havs og på land, sikrer at prosjektene blir gjennomført og holder skattebetaleres bidrag moderat, sier Astrup.

Nikolai Astrup mener ambisjonsnivået er for lavt.
Nikolai Astrup mener ambisjonsnivået er for lavt. (Foto: Mikaela Berg)

Venstres næringspolitiske talsperson, Alfred Bjørlo, slutter seg til kritikken.

– Regjeringen kaster bort muligheten til å gjøre havvind til Norges nye eksporteventyr, og melder Norge ut av den europeiske havvindsatsingen. I stedet for å halvere satsingen på Sørlige Nordsjø 2 og varsle neste utlysningsrunde først i 2025, burde regjeringen doble satsingen til 6000 MW og varsle neste utlysningsrunde allerede ved årsskiftet 2023/24, sier han.

Skal by

Det europeiske energiselskapet Vattenfall har gått sammen med havvind-selskapet Seagust i et konsortium, som har planer om å melde seg på i begge utlysningene.

– Samarbeidet med Seagust representerer vår inntreden i det norske vindmarkedet. Vi ser frem til å jobbe sammen og utvikle det som garantert vil bli en suksessrik industri i Norge, sier Ane Mette Lysbech-Kleis i Vattenfall.

Simen Elvestad, administrerende direktør i Seagust, sier:

– Vi er svært glade for at denne prosessen nå starter, og vi ser frem til å presentere våre løsninger og initiativ. Seagust og våre eiere har en imponerende historie med utvikling av norsk industri kombinert med ledende posisjoner innen bærekraft.

Bak Seagust står Arendals Fossekompani, et av Must-Familiens kjerneselskaper, og Johan Andresens Ferd.

Selskaper som ønsker å bygge ut havvind på Sørlige Nordsjø 2, kan søke om å såkalt prekvalifisering. Da må de dokumentere at de har tilfredsstillende teknisk kompetanse, finansiell styrke og oppfyller krav til helse, miljø og sikkerhet. Mellom seks og åtte søkere får delta i en auksjon.

For Utsira Nord har regjeringen lagt opp til en konkurranse mellom tre aktører basert på kvalitative kriterier. Dette skal blant annet legge til rette for innovasjon og teknologiutvikling innen flytende havvind, heter det i regjeringens pressemelding.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.