Nylig vedgikk olje- og energiminister Terje Aasland at statsstøtten til det første store havvindprosjektet på norsk sokkel, Sørlige Nordsjø II, kan bli høyere enn planlagt.

Innrømmelsen kom samtidig som DN kunne melde at regjeringens egne havvindkonsulenter hadde tatt kontakt med Olje- og energidepartementet for å si at de mente regjeringens forslag om maksgrense for støtte var satt for lavt.

Utvekslingene mellom departementet og et av disse eksterne konsulentselskapene, Vista Analyse, viser at regjeringen senest 20.