Den nye styrelederjobben i oljegiganten BP kan være en grei påplussing for Helge Lund inntektsmessig.

Forgjengeren Carl Henric Svanberg fikk i fjor et styrehonorar på 785.000 pund, tilsvarende 8,7 millioner kroner. I tillegg kommer noen mindre tilleggsytelser.

Noe av det Lund får nyte godt av er fulltidssekretær og administrativ støtte i London. Han får også støtte til sekretærtjenester i Norge hvis han ønsker det.

Privatsjåfør

Både bil og privatsjåfør stilles til rådighet i London. Han får også dekket et tilpasset sikkerhetsopplegg.

Det fremgår ikke at styrelederen er en del av et opsjonsprogram i oljeselskapet. Forgjengeren hans sitter med vel to millioner aksjer i BP, ifølge BPs årsberetning.

Får færre kroner enn Sætre

Parallelt med BP-vervet er Lund også styreleder i den danske legemiddelgiganten Novo Nordisk.

– Når Åge Hareide tør, så tør jeg også, sa Lund til danske medier da han overtok styreleder vervet så sent som i mars.

Forgjenger i Novo Nordisk hadde et honorar på 3,6 millioner. Det er lite sannsynlig at Lund får mindre utbetalt.

Dermed tyder det på at Lund kan vente seg over 12 millioner i honorar for de to nye styrevervene.

Helge Lund har gjennom sin karrière bygget en betydelig formue. I sitt private investeringsselskap Inkerman Holding var det i 2016 bokført en egenkapital på 36 millioner kroner.(Vilkår)

Eldar Sætre om Salah, Liverpool og Statoil
01:26
Publisert: