29.000 kvadratkilometer – 64 ganger Oslos landareal – kan bli berørt av nye vindkraftutbygginger hvis den nye vindkraftrammen fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) endelig vedtas.

Nyere vindturbiner ruver godt i terrenget. Her fra byggingen av Tellenes vindpark i Rogaland i 2017.
Nyere vindturbiner ruver godt i terrenget. Her fra byggingen av Tellenes vindpark i Rogaland i 2017. (Foto: Marie von Krogh)

NVEs nye sjef Kjetil Lund overrakte planen til olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg og miljøvernminister Ola Elvestuen under et større arrangement i Oslo mandag formiddag. NVE har i lengre tid jobbet med 43 analyseområder som til sammen utgjorde halve Norges landområde, før en nå har snevret dette ned til 13.

– Debatten har vært unyansert, sa Lund under presentasjonen.

De 13 områdene (merket med grønt) er fordelt på alle fylker, med unntak av Oslo, Akershus, Oppland og Troms.
De 13 områdene (merket med grønt) er fordelt på alle fylker, med unntak av Oslo, Akershus, Oppland og Troms. (Foto: Kart: NVE)

Han påpeker at Norge har noen av de beste vindressursene i verden. Enkelte steder kan en oppnå opptil 1000 flere driftstimer årlig enn i deler av Tyskland og Danmark der en har bygget ut mye vindkraft. Det tilsvarer 30–40 prosent bedre vindforhold. Lund understreker at de 13 områdene ikke utgjør en utbyggingsplan. Utbyggere må fortsatt søke om konsesjon for å bygge innenfor disse områdene, og deler av dem vil være unntatt.

– Vi har også veldig store naturverdier. Det er om å gjøre å finne balansen her, sa Lund.

Lund priser det kunnskapsgrunnlaget en nå har fått gjennom arbeidet.

Ikke beroliget

Styreleder Per Hanasand i Den Norske Turistforening er blant de profilerte vindkraftskeptikerne. Foreningen kan bokføre en seier mandag, etter at Stølsheimen i Hordaland er tatt ut av planen. Likevel er han ikke fornøyd. Han viser til at det allerede før den foreslåtte rammen er gitt konsesjon til mange vindparker, til dels utenfor de 13 områdene.

– Det er gitt 100 konsesjoner, og 35 er i gang før etableringen av denne rammen. Nå kan en i 13 områder til få en betydelig utbygging, og sånn sett er vi ikke beroliget, sier Hanasand.

Samlet er det allerede gitt konsesjoner til utbygging av 23 Twh vindkraft i Norge, hvorav ti er i drift eller under utbygging.

– Det er noen av disse vi mener er uegnet, og vi håper på omkamp om, sier Hanasand.

Tror på større utbygginger

Daglig leder Øyvind Isachsen i vindkraft-bransjeorganisasjonen Norwea tror ikke begrensningene planen setter, vil gjelde for evig tid. Han tror på utbygginger i større deler av landet etter hvert.

- Det er et utgangspunkt. Denne planen gjelder ikke for de neste 30 årene, sier Isachsen.

Han mener uansett at rammen åpner for en betydelig ny vindkraftutbygging innenfor de 13 områdene som er gitt.

- Jeg tror vi kan finne plass til 30 Twh i denne rammen som er gitt nå, sier han.

Da vil bare en liten del av totalarealet være benyttet, ifølge Isachsen.

- Men jeg skal love en ting. De møllene blir ikke mindre. Vi snakker 200 meter opp til vingetuppen, sier han.

Ønsker å dempe konfliktnivået

Påtrykket fra utbyggere har økt etter hvert som vindturbinene er blitt mer effektive. Nye utbygginger kan nå trolig klare seg uten subsidiene som lenge var en forutsetning. I dette påtrykket har noe av hensikten fra myndighetenes side vært å unnta store deler av landet for vindkraftutbygginger.

– Dette vil kunne bidra til å dempe konflikter gi forutsigbarhet for lokalsamfunn, sa olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg etter å ha mottatt rammen.

Miljøvernminister Ola Elvestuen vedgår at vindutbygginger er en vanskelig sak for miljøsiden, der klassiske naturvernhensyn kolliderer mot globale klimahensyn.

– Debatten om vindkraft pågår for fullt. Det illustrerer hvor vanskelig det er når en skal måle ulike interesser og miljøverdier opp mot hverandre. Det er en debatt som går gjennom alle miljøvernorganisasjoner, sa Elvestuen. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.