For litt over to år siden signaliserte det Stavanger-baserte oppkjøpsfondet Hitecvision, som historisk har vært tungt eksponert mot olje- og gassindustrien, at det skulle satse stort på fornybar energi.

Nå kommer fondets største grønne investering hittil, i et nytt selskap som skal etableres sammen med den kommuneeide kraftprodusenten Trønderenergi.

– Blir et flaggskip

Over de neste årene skal Hitecvision spytte inn opptil syv milliarder kroner i selskapet, som hver av eierne får halvparten av. På sin side bidrar Trønderenergi med hele sin vindkraftproduksjon og omtrent en femtedel av vannkraftproduksjonen, som skilles ut og legger grunnlaget for det nye selskapet. Det skal fortsatt ha hovedkontor i Trondheim, men sikter seg inn på ny fornybarproduksjon i hele Norden.

– Dette blir et flaggskip for oss i nordisk sammenheng, sier seniorpartner Jon Vatnaland i Hitecvision.

– Trønderenergi legger en del virksomhet inn, i størrelsesorden 6–7 milliarder kroner. Avtalen er at vi kommer med kapital i en tilsvarende mengde, slik at vi kommer i balanse fra et verdiståsted.

Oppkjøpsfondet, som har en forvaltningskapital på snaue 60 milliarder kroner, skal i første omgang bidra med et beløp på «flere milliarder,» og senere oppkapitalisere selskapet etter hvert som det investerer og vokser, legger han til.

Dette ventes å ta mellom fem og ni år, men kan også gå fortere, sier både Vatnaland og TrønderEnergis konsernsjef, Ståle Gjersvold.

Ståle Gjersvold, konsernsjef i Trønderenergi, klatrer opp til (fra venstre) seniorpartner Jon Vatnaland i Hitecvision, styreleder i Trønderenergi Odd Inge Mjøen, Hitec-partner Jan Helland Eide og TrønderEnergis kommunikasjonsdirektør Stig Tore Laugen.
Ståle Gjersvold, konsernsjef i Trønderenergi, klatrer opp til (fra venstre) seniorpartner Jon Vatnaland i Hitecvision, styreleder i Trønderenergi Odd Inge Mjøen, Hitec-partner Jan Helland Eide og TrønderEnergis kommunikasjonsdirektør Stig Tore Laugen. (Foto: Øystein Lie)

Med Hitecvisions bidrag, gjeldsfinansiering som vil utgjøre omtrent halvparten av den totale tilgjengelige kapital, samt løpende inntekter, vil det nye selskapet – som hittil ikke har fått noe navn – få en total investeringskapasitet i den første fasen på mellom 15 og 20 milliarder kroner, sier eierne. På lengre sikt blir det trolig mer, skriver de i en pressemelding.

Får risikokapital

For Trønderenergi, et selskap som er eid av 19 trønderske kommuner og KLP (Kommunal Landspensjonskasse), gir avtalen med Hitecvision adgang til kapitalen som trengs for å finansiere vekst, sier Gjersvold.

Ståle Gjersvold, konsernsjef, Trønderenergi.
Ståle Gjersvold, konsernsjef, Trønderenergi. (Foto: Øystein Lie)

– Hele kraftbransjen sitter på en operativ plattform som gir muligheter for vekst. Utfordringen er at offentlig eierskap gir lite tilgang på risikokapital. Utfordringen vi løser her, er tilgangen på vekst- og risikokapital, som tåler å ha negativ kontantstrøm i en del år før det går i pluss, sier han.

Grunnen til at deler av Trønderenergi skilles ut i det nye joint venture-selskapet, er blant annet begrensninger på eierskap i vannkraft.

Hele ledelsesteamet til Trønderenergi går inn i det nye selskapet, sammen med 250 medarbeidere. Det gamle selskapet beholder kun et tyvetalls ansatte som skal jobbe med drift av vannkraftanlegg, men vil også kjøpe operatørtjenester av nysatsingen. Virksomheten som overføres til det nye selskapet har en normalproduksjon på 1273 gigawattimer.

Generalforsamlingen i Trønderenergi må gi sin tilslutning til planen i juni, og det nye selskapet ventes å være operativt i fjerde kvartal. Styret i Trønderenergi vedtok den nye satsingen på et møte tirsdag, mens investeringskomiteen i Hitecvision ga sitt klarsignal dagen før.

Når det gjelder investeringsmuligheter, trekker Gjersvold frem vindkraft på land i Sverige og Finland, og at solenergi begynner å bli lønnsomt i Norge. Han utelukker heller ikke nye muligheter innen vannkraft. Selskapet skal også satse på tjenester innenfor elektrifisering og energieffektivisering.

– Fornybarproduksjon vil være det tyngste. Det andre elementet er elektrifisering. Vi har jo allerede i dag posisjoner der vi er markedsledende for elbillading for borettslag, for eksempel.

Det nye selskapet skal derimot ikke drive med havvind. Trønderenergi har fra før kjøpt en andel i Odfjell Oceanwind, mens Hitecvision på sin side startet et annet fornybarselskap, Vårgrønn, sammen med den italienske oljeprodusenten Eni, som også er oppkjøpsfondets partner i det nylig børsnoterte oljeselskapet Vår Energi.

Tidsskille for Hitec

Det var høsten 2019 at Hitecvision-sjef Ole Ertvaag kunngjorde at Norges største oppkjøpsfond, med en markert identitet i oljebransjen, var kommet til et tidsskille.

– Jeg innser at hvis jeg skal få Hitecvision til å vokse i fremtiden – og ja, det finnes ikke noe alternativ til det – så må jeg også satse på fornybarsektoren. Dette er et ærlig skifte. Nå møtes realitetene og samvittigheten, sa han til DN da.

Et år senere kom planer om å investere 30 milliarder kroner over de to neste årene innen fornybar – samtidig som et nytt, grønt investeringsteam ble presentert, inkludert Vatnaland, som kom fra Statkraft.

– Dette er en del av den satsingen som har vært annonsert, og det er kapital som er reist i forbindelse med den satsingen. Vi har en del investeringer og muligheter som vi jobber med som vil bli annonsert fremover, og selv om vi ikke har investert 30 milliarder ennå, er vi på god vei, sier han nå.

Parallelt fortsetter arbeidet med Vårgrønn, som blant annet ser på mulighetene som nå skal åpnes for havvind på norsk sokkel.

– Det ses også på andre former for samarbeid, oppbygging og mulige oppkjøp, så det selskapet vil også relativt raskt fortsette å vokse, og det vil gå mer kapital inn der også, legger Vatnaland til.

Oppkjøpsfond som Hitecvision har gjerne en klar utgangsstrategi på sine investeringer. I Vår Energi solgte fondet seg noe ned i forbindelse med børsnoteringen i år, etter å ha bygget opp selskapet i en rekke, til dels store, transaksjoner på norsk sokkel over flere år.

En børsnotering er én av mulighetene eierne i det nye fornybarselskapet har, sier Gjersvold.

– Alle beslutninger er langsiktige, vi bygger virksomheter for evigheten. Som investor er vi også langsiktige, vi kan sitte i ti år og lenger. Hva som er situasjonen etter ti år her, der er det ganske mye fleksibilitet. Det kan være flere mulige videre scenarioer da, supplerer Vatnaland. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.