29. september 2022 mottar etikkhjelpelinjen i Equinor et varsel fra en av prosjektlederne i Hywind Tampen-prosjektet. Prosjektlederen har jobbet tett på forhandlingsprosessen rundt et av de største fornybarprosjektene i Norge noensinne, det såkalte Hywind Tampen-prosjektet. Varselet inneholder opplysninger om et hemmelig forlik som var inngått mellom to av gigantene på norsk sokkel, Equinor og leverandørbedriften Aker Solutions.

– Vi er flere kolleger i Hywind Tampen-prosjektet som har etiske bekymringer med beslutningen, og siden konsernsjefen har oppfordret til «if you see something, say something, er denne rapporten laget», heter det i varselet.