I en fersk månedsrapport skriver det internasjonale energibyrået (IEA) at det nedjusterer sine anslag for oljeetterspørselen ikke bare i andre kvartal, men også for 2022 som helhet. IEA venter nå en etterspørsel på 99,4 millioner fat per dag, ned 260.000 fat per dag siden forrige oppdatering i mars.

Bakgrunnen er de nye nedstengningene i Kina, der koronaviruset igjen har blomstret opp. Kinesiske myndigheter holder fast ved nullsmittestrategien, noe som har ført til at en lang rekke av landets største og viktigste byer i praksis er blitt stengt helt ned.

Lavere enn ventet etterspørsel i vestlige land bidrar også til nedjusteringen, ifølge rapporten.

«Alvorlig trussel»

Ifølge rapporten har den russiske oljeproduksjonen falt med rundt 700.000 fat så langt i april. I den forrige månedsrapporten skrev IEA at det ventet produksjonen ville falle med tre millioner fat per dag i løpet av april, men nå er dette anslaget nedjustert til 1,5 millioner fat.

Fra og med mai kan imidlertid tallet øke til tre millioner fat per dag, som følge av internasjonale sanksjoner, i tillegg til at virkningen av en forbrukerdrevet boikott kan tre i full kraft, skriver byrået i den ferske rapporten.

I slutten av mars besluttet USA å frigjøre rundt 180 millioner fat olje fra landets såkalte strategiske oljereserver over en seksmånedersperiode, for å gå de høye prisene i møte. IEA meldte kort tid etter om et frislipp på 120 millioner fat, men halvparten er del av USAs frislipp, så totalen er i praksis på 240 millioner fat.

«Lavere etterspørselsforventninger, jevn produksjonsøkning fra Opec+-medlemmer sammen med USA og andre land utenfor Opec+, samt massive frislipp av olje fra IEA-medlemsland, bør hindre et kraftig underskudd fra å utvikle seg», står det i rapporten.

Opec-landene har på sin side valgt å holde seg til sin månedlige produksjonsøkning på rundt 400.000 fat per dag. Senest tirsdag advarte Opec EU-landene om at et bortfall av russisk olje ville føre til en av de verste forsyningskrisene i historien, og at det ville være «umulig» å erstatte volumene.

Opecs uttalelser bidro til å sende spotprisen på nordsjøoljen Brent, som brukes som en referansepris for oljehandel verden over, opp fem prosent til 105 dollar fatet. Oljeprisen ligger nå rundt fem prosent høyere enn før invasjonen, etter å på et tidspunkt ha ligget over 135 dollar.

«Referansepriser for råolje er nå på nær samme nivåer som før krigen, men forblir urovekkende høye og utgjør en alvorlig trussel for de globale økonomiske utsiktene», heter det i rapporten fra IEA.

Nye kjøpere

USA og Canada har allerede innført forbud mot import av russisk olje og andre energivarer, mens Storbritannia og Australia har besluttet å fase ut russisk oljeimport i løpet av året. Disse landene er imidlertid langt mindre avhengig av russisk energi enn EUs medlemsland er, og EU har foreløpig begrenset energisanksjonene til forbud mot import av kull.

«Det gjenstår å se om asiatiske kjøpere kan absorbere russisk råolje og oljeprodukter som avvises av Europa og er forbudt i USA, Storbritannia, Canada og Australia. Uten en full reallokering, kan Russland måtte stenge inne oljeproduksjonen med potensielle langtidskonsekvenser for den globale forsyningen»

Det har tilsynelatende vært vanskelig å få solgt russisk olje som normalt siden invasjonen. Kjente og store tradinghus har imidlertid fått solgt olje til kraftig rabatt til en rekke selskaper, og til land som Kina og India. Nylig skal Indias statlige Indian Oil Corp ha kjøpt tre millioner fat råolje fra Russland til over 20 prosent rabatt mot referansepris.

«Mens noen kjøpere, særlig i Asia, har økt kjøpene av kraftig rabatterte russiske fat, kutter tradisjonelle kunder kjøpene. Foreløpig er det ingen tegn til økte volumer til Kina, der raffinerier har tatt ned produksjonen som følge av at en økning i koronatilfeller og nye restriksjoner har dempet oljeetterspørselen», heter det i rapporten. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.