Fredag morgen offentliggjorde det internasjonale energibyrået IEAs mest omfattende gjennomgåelse av havvindmarkedet til dags dato, og tar i så det holder. IEA anslår at det frem mot 2040 vil bli investert 1000 milliarder dollar i havvindutbygginger, med Europa og Kina som de to store vekstregionene.

Equinor-sjef Eldar Sætre (til venstre) og toppsjef Fatih Birol i Det internasjonale energibyrået IEA kjenner godt til hverandre, og pleier å ha et fellesarrangement i Oslo på høsten.
Equinor-sjef Eldar Sætre (til venstre) og toppsjef Fatih Birol i Det internasjonale energibyrået IEA kjenner godt til hverandre, og pleier å ha et fellesarrangement i Oslo på høsten. (Foto: Cicilie S. Andersen)

Overraskende nok kan oljebransjen, i alle fall den offshoreorienterte delen, bli en av de store vinnerne. Ifølge rapporten kan selskaper med offshoreerfaring fra olje- og gassektoren trolig kapre 40 prosent av havvindmarkedet, altså et marked på 400 milliarder.

– Det går på ulike aspekter ved konstruksjon og vedlikehold, sier IEA-sjef Fatih Birol på telefon til DN i forbindelse med fremleggelsen.

Han mener havvind nå kan bli den tredje store energirevolusjonen på kort tid. Havvind kan bli den største enkeltstående elektrisitetskilden i Europa i 2040. I Kina vil installert produksjonskapasitet kunne bli over 40 ganger større enn i dag og gjøre landet til havvind-lederen om to tiår.

Det er klimapolitikk og kostnadsfall som er driverne bak vindveksten.

Equinor sammenligner Doggerbank med de store oljefeltene: – Dette tar oss opp i tetsjiktet

– Vi i IEA følger alle drivstoff og alle teknologier. I de siste ti årene har det vært to typer gjennombrudd. Den ene har vært skiferrevolusjonen. Den andre har vært solenergirevolusjonen. Offshore vind har også potensial til å nærme seg dem når det gjelder kostnadsreduksjon, sier Birol til DN.

Roser Norge

Det aller meste av dagens havvindutbygginger dreier seg om bunnfaste vindturbiner. IEA-sjef Birol har likevel merket seg satsingen på flytende vindturbiner i Norge. Equinor og partnerne har satt i gang det eksperimentelle Hywind Tampen-prosjektet til fem milliarder kroner, godt hjulpet av 2,3 milliarder kroner i statssubsidier. På Tampen skal 11 flytende vindmøller brukes til å forsyne fem oljeplattformer med kraft. Flytende vindturbiner er i dag langt mer kostbare enn bunnfaste vindturbiner. Oppsiden er likevel formidabel. Hvis en lykkes med flytende vind, kan det åpne opp langt større havområder globalt for vindkraft.

– Grepet Equinor og Norge har tatt er ekstremt godt timet. Det er fremragende forretningsstrategi, vil jeg si, sier Birol.

– På mellomlang og lang sikt tror vi at flytende vind vil ha ett mye brattere kostnadsfall og vokse sterkt både i Europa og andre steder, sier Birol.

Erna Solberg: – Et stort nytt eventyr for industrien og energiselskaper dnPlus

Ifølge IEA-rapporten er kraftpotensialet på dypt vann så stort at flytende vindturbiner teoretisk kan dekke flere ganger det samlede elektrisitetsbehovet i nøkkelmarkeder som Europa, USA og Japan.

– Fordelen med havvind er at vindhastigheten er mye bedre. Det er et problem med variasjon og fluktuasjon på land. I tillegg står en overfor et akseptproblem i befolkningen på land. Offshore er det ikke slike problemer, sier Birol.

Det internasjonale energibyrået leker også med tanken på ny bruk av vindenergi til havs. Kanskje kan vindturbiner og elektrolyse brukes til å produsere det utslippsfrie brenselet hydrogen, og åpne opp enda større markeder.

Eldar Sætre om havvind: – Ingenting er konfliktfritt når det gjelder energi
Men Equinors konsernsjef tror havvind kan komme relativt raskt.
02:09
Publisert:

Birol stiller fredag i København for å lansere rapporten, kalt «Offshore Wind Outlook 2019». Den er egentlig et utdrag av hovedrapporten «World Energy Outlook 2019», som lanseres senere i år. IEA er et organ for forbrukslandene i OECD, og «World Energy Outlook» anses av mange for å være referansen innen energiprognoser, selv om IEA gjerne er blitt beskyldt for å ha undervurdert fremveksten av fornybare energikilder.

Valget av København som lanseringssted denne gang er ikke tilfeldig.

– Jeg er i København for å ære det danske folket, som var pionerene i havvind, sier Birol.

---
---

Equinor foran skjema

På tredjekvartalspresentasjonen torsdag brukte også Equinor-sjef Eldar Sætre adskillig tid på å snakke om havvind, etter at selskapet i kvartalet fikk klarsignal til å gå i gang både med en stor havvindutbygging utenfor New York, og til å starte arbeidet med tre store havvindparker på Doggerbank i britisk sektor.

Slik kapret Equinor en stor vindkraftseier i New York – alt skal bygges lokalt dnPlus

Før slike havvindprosjekter igangsettes, konkurrerer ulike utbyggere typisk om å oppnå kraftsalgskontrakter med myndighetene i auksjoner. Disse kraftsalgskontraktene, med myndighetsgaranterte priser, innebærer fortsatt statsstøtte.

Iverksettelsen av de nye store havbunnsfaste vindprosjektene i USA og Storbritannia innebærer at Equinor ligger foran skjema til å nå målet om å bruke 15–20 prosent av investeringsbudsjettet på fornybar energi i 2030.

– Hvis du trekker en rett linje så er det klart. At vi fikk så god uttelling i disse rundene nå, gjør at vi rykker langt frem. Vi får en raskere oppbygging av investeringene enn vi så for oss, sa Sætre til DN torsdag.

– Er det tenkbart at fornybar en dag kan være hovedvirksomheten i Equinor?

– Da er du et godt stykke inn i fremtiden, og da er ikke jeg konsernsjef. Men at vi får raskere vekst i fornybar energi enn i olje og gass, det tror jeg er et ganske robust utsagn. At en før eller siden kan en være i en situasjon der fornybar er størst, er mulig, sier han.

– Også for Equinor?

– Ja, sier Sætre.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.