IEA-sjef Fatih Birol er bekymret for Europa i månedene fremover.

I en pressemelding mandag sier han at verden for første gang opplever en stor og global energikrise.

Hittil har 2022 vært preget av historisk høye priser på strøm og gass, blant annet som følge av Russlands invasjon av Ukraina. Sanksjoner mot Russland, og da særlig russisk gass, har ledet til en europeisk gassetterspørsel som er mye høyere enn tilbudet.

Birol har tidligere i år hyllet Norge for sin innsats for å forsyne Europa med olje og gass i en vanskelig tid.

Europa er tvunget til å forholde seg til en uforutsigbar, russisk gassforsyning. Dersom russisk gassforsyning blir kuttet helt, må EU ha fylt opp gasslagrene til over 90 prosent av mulig kapasitet for å komme seg gjennom vinteren.

IEA-sjefen mener dette fortsatt er mulig å få til, men da må Europa handle nå.

Han presenterer fem konkrete tiltak europeiske ledere må gjennomføre for å ta en mer koordinert, EU-vid tilnærming for å forberede seg til den kommende vinteren.

Fem tiltak

Det første tiltaket Birol presenterer er å introdusere auksjonsplattformer for å motivere brukere av industrigass i EU til å redusere etterspørselen. Dette går ut på at industrielle forbrukere av gass kan tilby deler av sin avtalte gassforsyning som et etterspørselsreduserende produkt i bytte mot kompensasjon. IEA mener dette kan føre til effektivitetsgevinster og en konkurransedyktig anbudsprosess.

Tiltak nummer to er å minimere gassbruken i kraftsektoren. Dette kan gjøres ved å midlertidig øke kull- og oljefyrt produksjon og samtidig øke utbredelsen av lavkarbonkilder, inkludert kjernekraft, der det er politisk akseptabelt og teknisk mulig.

Det tredje tiltaket er at koordineringen mellom gass- og elektrisitetsoperatører over hele Europa forbedres. Et slikt tiltak kan bidra til å redusere effekten av lavere gassbruk på kraftsystemer, ifølge IEA. Det bør omfatte et strengt samarbeid om driften av termiske kraftverk på nasjonalt og europeisk nivå.

Det fjerde tiltaket er å redusere husholdningens strømbehov ved å sette ned kjølestandarder og kontroller. IEA mener myndigheter og offentlige bygninger bør gå foran som et godt eksempel, mens kampanjer bør iverksettes for å oppmuntre forbrukerne til adferdsendringer.

Det siste tiltaket Birol foreslår er å samkjøre beredskapsplanleggingen på tvers av EU, på både nasjonalt og europeisk nivå. Dette bør omfatte tiltak for forsyningsbegrensninger og solidaritetsmekanismer. For å komme gjennom den nåværende krisen trenger EU enhetlig handling, skriver han.

Han advarer om at dersom tiltakene ikke blir implementert øyeblikkelig, vil Europa befinne seg i en ekstremt sårbar posisjon, og muligens møte på flere drastiske kutt og innskrenkninger senere.

Europeisk solidaritet

I pressemeldingen går det frem at IEA oppfatter det som uklokt å ekskludere muligheten for at Russland kan bestemme seg for å gi avkall på inntektene landet får fra å eksportere gass til Europa for å få politisk innflytelse.

Dersom Russland bestemmer seg for å kutte gassforsyninger før Europa kan få lagernivåene opp til 90 prosent, vil situasjonen bli mer utfordrende og alvorlig. Dette er noe europeiske ledere må være forberedt på, mener IEA.

Birol oppfordrer til en stor europeisk dugnad og advarer mot vinteren da de mest sårbare innbyggerne har minst råd til å gå uten gass. Vinteren vil bli en test av europeisk solidaritet, understreker han.

EU skal ifølge CNBC signere en ny gassavtale med Aserbajdsjan i frykt for at Russland skal kutte gassforsyningen til Europa. IEA sa i mars tidligere i år at Aserbajdsjan kan spille en sentral rolle når Europas import av russisk gass reduseres.

Russland har nektet for at de bruker gass som et våpen mot Vesten, selv om forsyningen har falt med over 60 prosent de siste ukene. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.