Siden børsnoteringen av Equinor, den gang Statoil i 2001, har selskapet investert rundt 800 milliarder kroner internasjonalt. Selskapet driver nå virksomhet i over 30 land. I en omfattende ny analyse har analytiker John Olaisen i ABG Sundal Collier studert Equinors tall fra den internasjonale virksomheten.