– Det er ikke tvil om at Irene Rummelhoff, Lars Christian Bacher og Torgrim Reitan de siste årene er blitt løftet frem og fått svært sentrale posisjoner i Equinor. Internt anses de som de fremste til å etterfølge Eldar Sætre når han går av. Spørsmålet er nå om uroen rundt Equinor vil lede til at eierne ønsker et nytt blikk på hele selskapet.

Hovedtillitsvalgt Bjørn Asle Teige for Safe i Equinor er usikker på hva uroen rundt selskapet vil føre til når styret skal velge konsernsjef Eldar Sætres etterfølger.