Solen skinner på Høg-Jæren noen kilometer opp av Varhaug sentrum. Fra taket av Jæren kan en se til Stavanger i nord og Egersund i sør. Den formidable utsikten brytes bare av store vindmøller. Tor-Ove Horstad i Hydro liker det han ser. Nå går Hydro sammen med gründeren Tore Ivar Slettemoen i selskapet Njordr. Målet er å bli en stor aktør i utbygging av vindkraftparker.

– Svenske og norske myndigheter anslår behov for opp mot 150 TWh (terrawatttimer; red.anm.) i ny elektrisk kraft de neste 20 til 30 årene. Det meste av dette er ventet å komme fra vindkraftutbygginger noe som vil kreve investeringer på rundt 400 milliarder kroner i nye vindkraftanlegg i Norge og Sverige, sier Tore Ivar Slettemoen.

Han er gründeren av selskapet Njordr der Hydro har kjøpt seg inn med 34 prosent av aksjene. Forretningsideen til selskapet er å finne områder for utbygging, finne tekniske løsninger og i neste omgang selge et ferdig prosjekt til investorer.

– Vi håper å ta rundt 20 prosent av markedet fremover, sier Slettemoen.

Det betyr at selskapet tar sikte på å tilrettelegge for utbygging av vindkraftprosjekt til rundt 80 milliarder kroner.

Allerede i løpet av de neste to årene skal de første prosjektene realiseres.

– Vi håper å realisere et til to prosjekter med en kapasitet på rundt en halv til en terawattime. Det vil bety samlede investeringer på mellom 1,5 og tre milliarder kroner, sier Slettemoen.

Slettemoen er ingen novise i vindkraftbransjen. De siste årene har han vært med på en rekke vindkraftutbygginger.

Kan også bli eier

For Hydro er vindkraft blitt konkurransedyktig i driften av selskapets aluminiumsverk. Sist uke inngikk selskapet en 25 år lang avtale med Tonstad Vindpark om leveranse av 0,7 TWh årlig. Tonstad Vindpark skal bygges en drøy times kjøring fra Varhaug inn i landet. Tidligere har selskapet signert avtale om kjøp av vindkraft fra Fosen-utbyggingen i Trøndelag og to vindkraftprosjekter i Sverige.

– Vi bruker 16 TWh i året i den norske alumiumsproduksjonen. Ti TWh kommer fra vannkraft som vi produserer selv. Resten kjøper vi i markedet. Vi ser at vindkraft er konkurransedyktig, og derfor har vi til nå sikret oss vindkraftkontrakter på om lag fire TWH fra 2020 og utover. Vi har investert i Njordr fordi vi mener vindkraft er mest egnet for fremtidige kraftutbygginger i Norge og Sverige, sier Tor-Ove Horstad i Hydro.

Han peker på at selskapet har stor aktivitet på markedssiden av kraftmarkedet og ønsker å utvikle kompetansen innen vindkraft.

– Vil dere også vurdere å ta eierandeler i prosjektene?

– Det får vi vurdere fortløpende, sier Horstad.

Vindkraft er blitt mer konkurransedyktige sammenlignet med vannkraft de siste av en rekke årsaker:

  • Prisen på turbiner er kraftig redusert, og de er blitt mer effektive
  • Det blåser mye i Norge
  • Prisen på land er billigere i Norge enn i Europa, og tilgjengelig areal gjør at man kan bygge store parker
  • Billig finansiering

Åpnes for norske pensjonskasser

Så langt er det i stor grad utenlandske investorer som har investert i norske vindkraftprosjekter. Facebook og Blackrock er to av dem som har investert milliarder i norske prosjekter.

Bare i fjor ble det igangsatt prosjekter med en kapasitet større enn den samlede kapasiteten ved inngangen til året, ifølge Vindportalen.no. Nå endres imidlertid regelverket slik at også norske pensjonskasser skal få muligheten til å investere i norske vindkraftprosjekter.

Så langt har en rekke utbygginger møtt kraftig motstand fra naturvernorganisasjoner.

– Hvor mye vindkraft vi vil ha i Norge blir et politisk spørsmål om hvor store naturinngrep vi tåler versus positiv effekt på klimaet, har Per Sanderud, direktør i Norges vassdrags- og energidirektorat, tidligere uttalt til Dagens Næringsliv.(Vilkår)

Felix Jensen kjører fletta av de fleste
Han var døden nær i Sahara, men durer nå frem som Norges nye rallystjerne.
00:34
Publisert: