Jens Ulltveit-Moe har lenge slitt med å få skikk på sin satsing på ren og fornybar etanol fra sukkerrør i Brasil. Nå tar den kjente fornybar- og klima-investoren kjempetap etter at problemene har tårnet seg opp for bioenergivirksomheten.

Ifølge 2019-regnskapet for eierselskapet UBE Gruppen skriver nemlig investoren ned satsingen med hele 1,57 milliarder kroner.

Årsaken er «den meget krevende situasjonen» selskapet befinner seg i.

DN har vært i kontakt med daglig leder Knud Dalaker i UBE gruppen, samt Jens Ulltveit-Moe selv, som begge henviser til Umoe-sjef Jarle Roth for spørsmål. DN har ikke oppnådd kontakt med Roth.

Nedskrivningen er av både aksjer i selskapet og fordringer morselskapet har på det brasilianske selskapet Umoe Bioenergy sa (UBE).

– Det siste året har vært krevende for UBE Gruppen sitt datterselskap UBE. Det startet med en unormal tørke sommeren og høsten 2019, som ga en lavere biologisk masse enn ønsket, og således en noe lavere produksjon av etanol enn planlagt. Den lavere produksjonen kombinert med et krevende bankmarked i Brasil, gjorde at selskapet ikke fikk refinansiert den kortsiktige gjelden sin i 2019, skriver selskapet.

Da koronaviruspandemien også rammet Brasil hardt bidro fallende drivstoffetterspørsel og fallende energipriser til at driften ble «ytterligere krevende».

Skyter ikke inn mer penger nå

Ulltveit-Moe har i flere runder skutt inn mer kapital i UBE, blant annet med 36 millioner kroner i mer kapital, samt at han vekslet inn gjeld på 112 millioner kroner i egenkapital i 2019. Hans selskap Umoe har i tre omganger skutt inn totalt 333 millioner kroner, penger som ble brukt til å betale gjeld.

Usikkerheten er stor og i årsregnskapet settes verdien av den brasilianske virksomheten til -342 millioner kroner, og egenkapitalen er på -909 millioner kroner ved årsskiftet. Største kreditor er morselskapet Umoe, med en gjeld på 567 millioner kroner, som ifølge årsberetningen ikke har til hensikt å drive inn lånet i 2020.

Det jobbes videre med å refinansiere gjelden, noe som karakteriseres som «komplisert».

«Det er derfor utarbeidet planer for videre drift av UBE som bygger på lavere etanolpriser og begrenset til gang til ny lokal finansiering. UBE Gruppen as har også søkt ulike andre måter å realisere verdiene i UBE på i 2020, uten å lykkes ennå. Disse prosessene pågår fortsatt.», heter det i årsberetningen.

Det fremgår at UBE Gruppen ikke har noen planer om å skyte inn mer penger i Umoe Bioenergy sa etter kapitalen som ble skutt inn i mars og april.

Store tap i Rec Silicon

Ulltveit-Moe var i mange år største aksjonær i selskapet Rec Silicon, en produsent av rent silisium som brukes til å lage solcellepaneler. I desember i fjor ble det imidlertid klart at investoren solgte alle aksjene sine til Kjell Inge Røkkes Aker, til en saftig rabatt.

Selskapet var et av Oslo Børs' største og heteste selskaper i sin storhetstid fra 2006 til 2008, og var i 2007 verdt 149 milliarder kroner. Da selskapet ble solgt sto det imidlertid i knestående på grunn av en mangeårig handelsstrid mellom USA og Kina, hvor Recs tilgang på det kinesiske markedet er kraftig begrenset.

Siden 2016 har selskapet hatt et samlet underskudd på over syv milliarder kroner.

Gikk på milliardsmell i 2019

Årsregnskapet til Ulltveit-Moes konsern Umoe-gruppen for 2019 viser at selskapet var i en krevende situasjon allerede før koronakrisen. Resultatet før skatt endte på minus 2,2 milliarder kroner, da var nedskrivninger på 1,2 milliarder kroner knyttet til etanolproduksjonen i Brasil inkludert, samt tap knyttet til salget av Rec Silicon asa-aksjene på 298 millioner kroner.

– Det har vært velkjent at vi har jobbet med omstilling og restrukturering av Umoes portefølje. Det er også velkjent at det har vært utfordringer knyttet til Brasil og Rec Silicon. Tapene i fjor er en konsekvens av de endringene vi gjorde, sa administrerende direktør Jarle Roth i Umoe-gruppen da DN omtalte årsregnskapet i april.

Kraftig koronapåvirkning

Ulltveit-Moe har med årene bygget seg opp til å bli Skandinavias fastfood-konge. Investoren eier mer enn 400 restauranter, hvorav mye er franchise som Burger King, Starbucks og Peppes Pizza.

Dette har imidlertid ikke vært særlig lønnsomt. Fra 2008 til 2019 har det samlede underskuddet i selskapet Umoe Restaurants nærmet seg milliarden. Da hjalp det ikke at verden ble rammet av en pandemi.

I april var 3150 ansatte permittert, tilsvarende 75 prosent av staben. Da DN omtalte restaurantene i april, hadde halvparten av omsetningen uteblitt etter koronapandemien.

Solgte ærverdig gård i Bærum

I vinter og vår oppsto det en konflikt mellom Ulltveit-Moe og eiendomsinvestor Terje Tinholt om hvorvidt ærverdige Fornebu hovedgård i Bærum, der Umoe-gruppen har sitt hovedkontor, er solgt eller ikke.

Tinholt fastholdt at han hadde kjøpt eiendommen, mens Ulltveit-Moe avviste dette. I slutten av februar så Tinholt derfor ingen annen utvei enn å gå til søksmål mot Umoe Eiendom as for å få gjennomført handelen.

I april ble det imidlertid klart at de to partene hadde inngått et forlik om salget av gården. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.