Da Stortinget påla elektrifisering fra land i fase to av det gigantiske Johan Sverdrup-feltet, protesterte flere av oljeselskapene. Nå har imidlertid lisenspartnerne på feltet og de omkringliggende feltene på den såkalte Utsirahøyden bestemt seg for å dra kabelen enda lenger.

Nå skal Sleipner feltsenter også delvis elektrifiseres. Gjennom denne løsningen vil rundt 150.000 tonn CO2-utslipp kuttes. Det tilsvarer samlede utslipp fra norsk veitrafikk i seks dager. Enigheten mellom oljeselskapene i de berørte lisensene ble offentliggjort mandag ettermiddag ved en seremoni hos olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

Vil skvise mest mulig

De nye kuttene kommer i tillegg til kuttene på en million tonn CO2 fra elektrifiseringen av Utsirahøyden. Det er overskuddskraft fra elektrifiseringen av Utsirahøyden som gjør prosjektet mulig.

– Dette prosjektet handler om hvordan vi kan skvise ut mest mulig CO2-reduksjoner fra hvert elektron vi sender fra land, sier Anders Opedal.

Han er konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring i Equinor.

Elektrisitet brukes til drift av plattformer offshore. Nå erstattes kraften fra gassturbiner med kraft fra land.

Lønnsom investering

De samlede investeringene for prosjektet er kostnadsberegnet til mellom én og to milliarder kroner. Næringslivets NOx-fond bidrar med inntil 430 millioner kroner for å kunne realisere prosjektet med delelektrifisering av prosjektet. En endelig investeringsbeslutning skal tas i løpet av andre kvartal neste år. CO2-avgiftene vil reduseres med over 70 millioner kroner i året gjennom prosjektet.

– Dette er en lønnsom investering, sier Opedal.

– Er det et paradoks at en investerer milliardbeløp for å kutte bruken av gass samtidig som denne gassen brukes lenger nede i Europa?

– Blir denne gassen brukt til å erstatte kull på kontinentet, er det viktigere enn å produsere kraft ved hjelp av gass på Sleipner, sier Opedal(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.