På samme dag som demonstranter over hele landet samlet seg for å brøle for klimaet, kom statsminister Erna Solberg til Stavanger for å doble statens innskudd i klimainvesteringsselskapet Nysnø. Selskapet, som ble opprettet i 2018 etter initiativ fra Venstre, har fra før til sammen fått 725 millioner kroner over statsbudsjettet. Nå kommer 700 til neste år, lover statsministeren.

– Dere har nesten brukt opp pengene dere har fått. Dette er et viktig element for at det grønne skiftet skal få akselererende kraft, sier Solberg i møte med Nysnø-sjef Siri Kalvig i investeringsselskapets lokaler i Stavanger.

Nysnø skal investere i selskaper som industrialiserer klimavennlig teknologi med utgangspunkt i Norge. Statsministeren holder frem Nysnø sammen med satsingen på Equinors havvindkonsept Hywind og et nytt Enova-fond som bevis på regjeringens klimaengasjement.

Regner fortsatt med tap

Selv om statsministeren uttrykker stor optimisme rundt klimainvesteringene i Nysnøs regi, tviholder Finansdepartementet på praksisen med en tapsavsetning på 35 prosent knyttet til innskuddene. Det betyr at 35 prosent av overføringen føres som en kostnad i statsbudsjettet, såkalt over streken – i konkurranse med overføringer til sykehus og andre trengende. Denne forutsetningen begrenser hvor raskt fondet kan bygges opp i størrelse. Tidligere har Solberg sagt til DN at en har diskutert om denne tapsavsetningen er nødvendig.

– Vi har hatt en diskusjon på spørsmålet mandat og profil. Det er klart vi mener nok en må ha investeringer her, en også regner med at en kan tape på, sier statsministeren til DN.

Alternativt måtte fondet lagt seg på en mye forsiktigere investeringsfilosofi, og da ville noe av poenget være tapt. Solberg medgir også at tapsavsetningen er et resultat av erfaringene man har hatt med enkelte tapsbringende tidligere fond.

– Det er noen fond der en har budsjettert bare under streken av tidligere regjeringer, der en har gått på solide tap, sier hun.

Selv om hun representerer det konservative partiet Høyre, mener statsministeren det er uproblematisk å bruke skattebetalernes penger på denne måten, ettersom Nysnø etter mandatet kun kan investere i selskaper også private investorer putter penger i.

– Vi er mer skeptisk til direkteinvesteringer fra staten alene i et selskap, uten at andre private aktører er med.

Venstre-seier

Tallrike Venstre-politikere møtte opp i Stavanger fredag for å markere Nysnø som en seier for partiet i budsjettforhandlingene. Blant dem var rogalending og forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø, som kjempet en hard kamp for at investeringsselskapet skulle legges til Stavanger.

– Jeg har ikke tenkt å være beskjeden i denne saken. Det har vært viktig sak for Venstre. I dag er det tusenvis av ungdommer som streiker for klimaet. Vi gir 700 millioner til Nysnø for at selskapet skal svare på vår tids viktigste utfordring, og sette bedriftene i stand til å finne teknologi som bidrar til det grønne skiftet, sier Nybø.

Hun mener fortsatt den gamle Venstre-målsettingen om 20 milliarder i forvaltningskapital bør være et mål, men skjønner det vil ta tid å komme dit, og at en må høste erfaringer. Nysnø-sjef Siri Kalvig er særdeles fornøyd med overraskelsesbesøket fra statsministeren, som hun fikk vite om først dagen i forveien.

– Det kom veldig brått på. Det var en stor overraskelse for alle ansatte her og meg selv. 1,4 milliarder i forvaltningskapital gir oss betydelig muskler til å bidra i det grønne skiftet, sier Kalvig, som selv planla å delta i klimabrøl-arrangementet med unger fredag.

Til nå har Nysnø investert i selskapene Otovo, eSmart Systems, Disruptive Technologies, Sarsia og Norsun, og har en sjette investering på gang. Rundt en halv milliard kroner er hittil forpliktet til investeringene og oppfølgingsinvesteringer i selskapene. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.