Alle spådommer om at etterspørselen etter olje vil falle kan legges til side om en skal tro IEA, Det internasjonale energibyrået. I IEAs siste World Energy Outlook som ble offentliggjort i natt, anslår IEA at oljeetterspørselen vil stige til 105 millioner fat dagen i 2040, innenfor sitt basisscenario New Policies Scenario. 105 millioner fat dagen er rundt ti prosent høyere enn dagens etterspørsel.

Økt avhengighet av Midtøsten

Det er særlig økt produksjon av petrokjemiske produkter som vil dra oljeetterspørselen videre oppover, fulgt av bruk av olje til tungtransport. På tilbudssiden spår IEA en voldsom vekst i den den amerikanske skiferoljeproduksjonen frem mot 2025. Derfor nedjusterer IEA prisanslagene i 2025 sammenlignet med rapporten i fjor. IEA anslår nå en oljepris på 83 dollar dagen i 2025 og 111 dollar fatet i 2040. Det er 18 og 14 dollar lavere enn forrige års anslag.

Største økning i historien

Veksten i den amerikanske skiferoljeprodksjonen vil gjøre USA til nettoeksportør av olje i slutten av det neste ti året. Samtidig vil landet bli verdens største eksportør av flytende nedkjølt naturgass, lng. Den anslåtte økningen i den amerikanske oljeproduksjonen på åtte millioner fat dagen i perioden 2010 til 2025 er den største økningen som noensinne er registrert i oljemarkedet, ifølge IEAs analyse. Det var veksten i den amerikanske skiferoljeproduksjonen som presset oljeprisen ned i 27 dollar fatet i starten av 2016. Nå noteres nordsjøolje til vel 63 dollar fatet.

Men rundt midten av det neste tiåret vil den amerikanske oljeproduksjonen nå platåproduksjonen. Det vil igjen, ifølge IEA, føre til at verdens oljemarked vil bli mer avhengig av de oljeproduserende Opec-landene i Midtøsten. Med stadig økende etterspørsel etter olje vil en ha behov for store investeringer i nye prosjekter.

– Dette vil presse kostnadene og prisene, heter det i IEAs rapport.

Kina og India drar fornybar

Økningen i etterspørselen etter gass vil bli enda sterkere enn for olje. IEA anslår en økning på 45 prosent frem til 2040. Dermed vil gass bli den nest viktigste energibæreren i 2040. Men også fornybare energikilder vil bidra kraftig til å dekke en anslått økning i energibehovet på 30 prosent frem til 2040. Fornybare energikilder som vind og sol vil øke kraftig, særlig drevet av Kina og India. IEA anslå i rapporten at i 2040 vil sol stå for rundt 40 prosent av den verdens samlede elektrisitetsproduksjon. Samlet vil imidlertid ikke bruk av fornybare energikilder hos sluttbruker øke mer enn fra ni prosent i dag til 16 prosent i 2040, ifølge IEA. (Vilkår)

-Det er mye lettere for oljeselskapene å tjene penger på norsk sokkel.
DNs kommentator Bård Bjerkholt kommenterer den økende oljeprisen.
01:55
Publisert: