Torsdag la den Kjell Inge Røkke-dominerte oljegiganten Aker BP frem sine kvartalsresultater for årets tredje kvartal. Etter to kvartaler preget av oljeprisfall og pandemi, kan selskapet nå melde om et driftsresultat før avskrivninger (ebitda) på 511 millioner dollar i tredje kvartal, mot 480 millioner dollar i samme periode i fjor.

På forhånd var det ventet en ebitda på 481 millioner dollar, ifølge estimater innhentet av Infront for TDN Direkt.

– Tredje kvartal var et solid kvartal for Aker BP. Vi er rute med produksjonen for året og prosjektene våre viser fremgang som planlagt. Vi holder kostnader og utslipp under kontroll, sier administrerende direktør Karl Johnny Hersvik i en pressemelding i forbindelse med resultatfremleggelsen.

Én mrd. i refusjon, venter mer

Resultat før skatt endte på 191 millioner dollar, opp fra 143 millioner dollar. Bakgrunnen er høyere realiserte olje- og gasspriser, ifølge selskapet. Omsetningen var på 684 millioner dollar, opp fra 590 millioner dollar.

Netto kontantstrøm fra driften var 526 millioner dollar, opp fra 162 millioner dollar i fjor.

Hovedårsaken for denne økningen er en skatterefusjon på totalt 109 millioner dollar (én milliard kroner) som følge av de midlertidige endringene i den norske petroleumsskatten.

Endringen gjør at skatteverdien på tap som skjer i 2020 og 2021 kan refunderes fra staten.

– Basert på nåværende oljepriser forventer Aker BP skatterefusjon for det fulle regnskapsåret 2020. Denne sommeren estimerte vi tre skatterefusjoner i andre halvdel av 2020, og i tredje kvartal mottok vi første refusjon på 109 millioner, sa finansdirektør David Torvik Tønne i presentasjonen av kvartalsresultatet torsdag.

– I fjerde kvartal vil vi motta to refusjoner til, som totalt blir omtrent 200 millioner dollar. Skattefradragene for første halvdel av 2020 vil bestemmes etter slutten av året basert på estimater for de faktiske 2020 resultatene, sa Tønne.

Det er ventet tre refusjoner i 2021.

I forrige kvartal utgjorde skatterefusjonen 81 millioner dollar.

– Ekstraordinære tider

I midten av september deltok Røkke på den virtuelle Pareto-konferansen, der han snakket om Akers nye grønne strategi.

Røkke: – Inntektsforskjellene rundt omkring i verden er et vanvittig problem
Kjell Inge Røkke er ganske klar på hvem som har skylden og hvem som kan løse det.
01:16
Publisert:

De siste årene har Aker-konsernet satset tungt på olje, gjennom Aker BP. Men i sommer ble det klart at konsernet ville satse litt grønnere. Aker Solutions og Kværner ble slått sammen til ett selskap som skal betjene oljebransjen.

Samtidig skilte Aker Solutions ut to nye selskaper, Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind, som ble delt ut til aksjonærene i Aker Solutions.

– Det er ekstraordinære tider og ekstraordinære tider for oss som energiprodusenter, sa han, og snakket om behovet for omstilling og digitalisering, som i Aker drives av Cognite, sa Røkke under konferansen.

Utbyttereduksjon

I torsdagens kvartalsrapport melder Aker BP-styret om utbyttebetalinger på til sammen 70,8 millioner dollar, som tilsvarer en utbetaling på 0,19 dollar per aksje. Så langt i år har selskapet delt ut utbytte på 354,5 millioner dollar.

For 2020 var planene til Aker BP å betale ut omtrent ni milliarder kroner i utbytte til sine aksjonærer. Slik ble det ikke, og utbytteplanene ble lagt vekk i mai. Istedenfor besluttet styret å halvere utbyttebetalingene ut året.

«Styrets ambisjon er å videreføre dette nivået for årets gjenværende kvartaler, slik at totalt utbytte for året vil utgjøre 425 millioner dollar. Hver enkelt utbyttebeslutning vil imidlertid bli gjenstand for en helhetlig vurdering, der faktorer som oljepriser, COVID-19 situasjonen og selskapets finansielle stilling inngår i vurderingsgrunnlaget», skrev selskapet i en pressemelding i mai.

Styret i Aker BP har besluttet å betale et kvartalsvis utbytte på 70,8 millioner dollar i november. Det gjør at de totale utbyttene for året havner på 425 millioner dollar som tidligere kommunisert.

Skatteendring til fordel

Den midlertidige skatteendringen myndighetene iverksatte i forbindelse med pandemien, ga Aker BP nye investeringsmuligheter på norsk sokkel.

Den midlertidige skatteendringen går ut på at friinntekten innenfor særskatten økes fra gens 20,8 prosent til 24 prosent, mot at man legger bort kravet om å gjøre endringer i selskapsskatten for oljenæringen. Friinntekten er et særskilt skattefradrag for oljeselskapene.

Endringen førte til at Aker BP og Equinor inngikk i et samarbeid om utbyggingen av NOAKA-området. Noaka er en forkortelse for feltene North of Alvheim, Krafla og Askja. Aker BP har de fleste lisensene i dette området.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.