I 2040 kan 70 prosent av global elektrisitetsproduksjon komme fra sol, vind og vann. Fornybar energi kan utkonkurrere selv eksisterende gass- og kullkraft. Det er blant konklusjonene i en ny analyse fra Statkraft, som vil bli presentert tirsdag under politikertreffet Arendalsuka.

Teknologiske forbedringer er driveren i skiftet Statkraft ser, mer enn politiske beslutninger. Scenarioet er blant de mest optimistiske i haugen av 2040-prognoser fra ulike aktører.

– Det er veldig få som lager gode globale prognoser. De fleste analyser er av typen «Hva skal til for å nå togradersmålet?» eller «Hva skjer hvis vi fortsetter nå?», sier strategi- og analysesjef i Statkraft Henrik Sætness.

– Det vi trenger, er prognoser bygget på teknologisk utvikling. Alle analytikere har hatt en tendens til å undervurdere endringene. Vi tenkte, la oss dra på litt nå, og anta at den eksponentielle veksten i fornybarteknologi fortsetter i noen år. Da ender vi opp i et lavutslippsscenario som er drevet av teknologi, ikke politikk, sier han.

Sætness mener scenarioet i større grad enn mange andre fortsetter i den teknologiske utviklingsbanen verden allerede er på. Likevel vil han ikke tilordne en konkret sannsynlighet for at dette slår til. Statkraft opererer også med andre scenarioer. Uansett er han svært kritisk til mange av de mest brukte scenarioene, ikke minst fra det internasjonale energibyrået IEA.

– Et fornybarscenario mange bruker som referanse, er New Policy Scenario fra IEA. Men i dette sier man bare at man antar at politikken som er uttalt, vil videreføres. Dette er ikke et forventningsrett scenario i mine øyne. Vi må anta at folk også i fremtiden vil fatte beslutninger, sier Sætness.

Han peker på at IEA til nå har undervurdert utbyggingen av vind og sol. Fortsatt spår likevel IEA at elbiler bare vil utgjøre 13 prosent av bilparken i 2040.

– Men hvis ikke elbilen har kommet lenger enn det i 2040, kommer ikke elbilen til å bli noe av, sier Sætness.

I Statkrafts lavutslippsscenario er hele 77 prosent av alle nye personbiler fullelektriske i 2040. I dette bildet tror Sætness at hans egen arbeidsgiver er godt posisjonert.

– Vi lager våre analyser for å gjøre oss selv i stand til å ta bedre beslutninger. Vi er den største fornybarprodusenten i Europa og på topp ti på verdensbasis. De endringene som nå er i ferd med å skje, skjer i våre markeder, sier han.

– Vi tror fullt og fast på alle fornybartrendene. Spørsmålet hvor raskt og kraftfullt de kommer. I den internasjonale kraftbransjen er dette det tredje året det investeres mer i fornybarteknologi enn i tradisjonell kraftteknologi. En kan ikke lenger si dette er umoden teknologi. Store banker er heller ikke lenger villig til å finansiere tradisjonelle kraftprosjekter. ​(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Han har brukt 0,3 mm av Mjøsa for å berge avlingen
Grønnsaksbonde Per Odd Gjestvang fra Vang gård på Toten har berget deler av avlingen i ekstremtørken ved å pumpe opp vann fra Mjøsa.
01:46
Publisert: