Konkurransetilsynet mener det er særlig skadelig om nettselskapene får fordeler av å være å være små ettersom større nettselskap normalt fører til lavere nettleie for forbrukerne.

I en høringsrunde advarer Konkurransetilsynet mot forslaget fra Stortinget om å skjerme mindre nettselskap fra lovendringen som fra nyttår sier at det må være et klart skille mellom nettselskapene og alle andre virksomheter, slik som kraftprodusenter og strømleverandører.

Konkurransetilsynet advarer mot et fritak for mindre nettselskap av flere grunner:

– Konkurransetilsynet mener alle nettselskap bør skilles fra annen konkurranseutsatt virksomhet. Det vil kunne gi lavere nettleie, lavere kostnader til tilsyn og reguleringer, og mindre konkurranseskade for konkurrenter og kunder i andre markeder, sier Marita Skjæveland i Konkurransetilsynet.

Nettselskapene transporterer strømmen og er naturlige monopoler i Norge ettersom man kun har ett strømnett. Nettleieprisen er statlig regulert med utgangspunkt i blant annet nettselskapets kostnader.

Strategiske tilpasninger

Forslag om å skjerme nettselskapene med færre enn 10.000 kunder, vil i praksis gi fritak for lovendringen for 65 prosent av de totalt 113 nettselskapene.

Konkurransetilsynet fremhever særlig at fritaket fører til at det ikke gjennomføres ønskede sammenslåinger av nettselskap og at forbrukerne derfor ender opp med å betale høyere nettleie.

– Et fritak for selskap med under 10.000 kunder reduserer incentivet til nødvendige sammenslåinger av nettselskap. Man får en situasjon der små selskaper kan få incentiv til å holde seg under 10.000 nettkunder, sier Marita Skjæveland til DN.

Større betyr billigere

Konkurransetilsynet mener større nettselskap gir lavere nettleie for forbrukerne, som følge av at større nettselskap får stordriftsfordeler:

– Færre og større selskaper er en mer optimal struktur i dette markedet og gir bedre mulighet til å utnytte stordriftsfordeler. Siden nettleien er regulert, med utgangspunkt i blant annet det enkelte selskaps kostnader, vil bedre utnyttelse av stordriftsfordeler kunne gi lavere nettleie til kundene, sier Skjæveland.

Konkurransetilsynet understreker at det er særlig viktig med sammenslåinger av nettselskap i årene fremover som følge av økt behov for digitalisering og behov for økte investeringer i nettet, der sammenslåinger vil gjøre det langt enklere å koordinere og strukturere utbygging og vedlikehold.

Skader konkurransen

Fritaket kan skade konkurransen, ifølge Konkurransetilsynet.

– En integrasjon mellom nett og konkurranseutsatt virksomhet, som her, kan føre til dårligere konkurranse, sier Skjæveland.

I tilfeller der nettselskap og andre virksomheter er innenfor samme konsern er det en såkalt integrasjon mellom monopol og annen konkurranseutsatt virksomhet. Skjæveland forklarer at det kan føre til såkalt kryss-subsidiering. Det vil si at nettselskap kan bruke inntekten fra salg av nettleie til å subsidiere salget av strøm som er i konkurranse, hvilket gjør at prisen på de to ulike produktene settes unaturlig. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.