Seks reinbeitedistrikt i Troms og Finnmark er av Nord-Troms tingrett tilkjent en samlet erstatning på 4,7 millioner kroner. I tillegg må staten ut med til sammen 6,1 millioner kroner i sakskostnader, skriver Nordlys.

Reineierne får erstatning for tapte beiteområder og merarbeid knyttet til anleggsarbeidet i forbindelse med kraftlinjeutbygging.

De tilkjente erstatningene kommer i tillegg til allerede eksisterende avtaler mellom reinbeitedistriktene og Statnett.

To reinbeitedistrikt fikk ikke tilkjent noen erstatning.

Kraftlinjeutbyggingen, som er anslått til å koste mellom 4 og 4,5 milliarder kroner, er Nord-Norges mest omfattende. Den skal gå over hele 21 mil og passere gjennom Balsfjord, Storfjord, Kåfjord, Nordeisa, Kvænangen, Alta og Kvalsund, før den ender i Skaidi i Finnmark.

«Drømmebadet» ble et eneste stort mareritt. Ble funnet 2000 byggefeil
Entreprenøren er en av landets største, og står bak Munch-museet og verdens største trehus.
02:19
Publisert:

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.