De to selskapene er Bunker Holding og datterselskapet Dan-Bunkering. De er en del av konsernet United Shipping and Trading Company, som er blant verdens største innen levering av drivstoff fra skip.

Dan-Bunkering er idømt en bot på 30 millioner kroner, mens moderselskapet Bunker Holding er dømt til å betale en bot på fire millioner kroner.

Bunker Holdings toppsjef, Keld Demant, er også dømt til fire måneders betinget fengsel.

Selskapene har hele tiden nektet straffskyld i saken. Det er foreløpig ikke kjent om saken skal ankes videre til ny domstolsbehandling.

Saken dreier seg om 33 handler fra 2015 til 2017, til en verdi av 648 millioner kroner. Kundene var de to selskapene Sovfracht og Maritime Assistance. Begge var generalagenter for den russiske flåten.

Skip fra det danske selskapet skal ha levert drivstoffet til havs, direkte fra skip til skip. De tanket opp russiske fartøy i Middelhavet, hvorpå drivstoffet ble fraktet videre til Syria.

Odense tingrett konkluderte med at selskapet måtte ha skjønt at det var overveiende sannsynlig at drivstoffet skulle brukes av det russiske militæret i Syria. Det ble lagt vekt på at handlene ble inngått av russiske medarbeidere hos selskapets Kaliningrad-kontor, og at de ansatte måtte vite at drivstoffet skulle brukes av russiske militære, som det var allment kjent at drev militære operasjoner i Syria. Som bevis for at drivstoffet hadde endt opp hos det russiske luftvåpenet i Syria la domstolen til grunn blant annet eposter, historiske lokasjonsdata for skipene, og kontrakter selskapene imellom. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.