Kryptovalutaprodusenter får gunstig el-skatt. Det slår Skattedirektoratet fast i et ferskt brev sendt til Skatt vest som DN har fått tilgang til.

Selskaper som driver lagring og prosessering av data som sin hovedsakelige næringsvirksomhet må betale langt mindre elavgift enn andre.

«Det er skattekontorets vurdering at det er en svært uheldig konsekvens av denne regelen, at utvinning av kryptovaluta skal tilgodeses med en lav avgiftssats på elektrisk kraft», skrev Skatt vest i et brev til Skattedirektoratet tidligere i år.